Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE

RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE

ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 24.07.2019 tarihli ve 30841 sayılı R.G.

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş, diğer satır numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

47

Zonguldak

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

                        “

MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş, diğer satır numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

            “

62

Zonguldak

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

                                    “

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2013

28786

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/4/2014

28962

2-

14/6/2015

29386

3-

18/11/2015

29536

4-

28/6/2016

29756

5-

11/3/2017

30004

6-

19/8/2017

30159

7-

28/10/2017

30224

8-

2/5/2018

30409 (Mükerrer)

9-

18/12/2018

30629

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}