19.07.2019 46108052 GK göre alınanTeminat mektubu ve nakit teminat iadesinde Maliyenin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgesine gerek olmadığı

19.07.2019 46108052 GK göre alınanTeminat mektubu ve nakit teminat iadesinde Maliyenin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgesine gerek olmadığı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :80571967-755.07.04

Konu   :Teminat İadelerinde Vergi Borcu

Aranmaması

 

 

19.07.2019 / 46108052

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 24.05.2019 tarihli ve 44690736 sayılı yazı konusu 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince alınan ve nakden iade edilecek teminatların iadesi işleminin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında bir ödeme veya işlem olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususuna ilişkin olarak,

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan 20.06.2019 tarih ve E.87807 sayılı yazıda özetle; 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince alınan teminat mektubu ve nakit teminatların iadesinin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında yapılan düzenlemeler gereğince vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması gereken ödemelerden olmaması sebebiyle bahse konu teminatların iadesi sırasında 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi hükmünün uygulanmaması gerektiği bildirilmiştir.

Bu doğrultuda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince alınan teminat mektubu ve nakit teminatların iadesi sırasında 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi hükmünün uygulanmaması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}