Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği

Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ Kültür ve Turizm Bakanlığından: 10.06.2023 Tarih ve 32217 Sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212