Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği

Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği

YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ YÖNETMELİĞİ  Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: 03.02.2023 Tarih ve 32093 Sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hastalar için sağlığın yüksek