Baskı  No. POL01
Yayın Tarihi 01.04.2018
Revizyon No  00
Revizyon Tarihi  –
 • CNC ’nin, müşterilerinin ve çalışanlarının bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak,
 • CNC iş süreçlerinin erişilebilirliğini ve sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakları belirlemek ve sağlamak,
 • CNC ’nin iş süreçleri için düzenli olarak risk değerlendirmeleri gerçekleştirmek ve risk iyileştirme planlarının uygulanması sağlamak,
 • Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde korunmasını sağlamak,
 • Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “bilmesi gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek,
 • Zararlı yazılımlara, kodlara ve CNC ’ye içeriden ve dışarıdan siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak,
 • Bilgi güvenliği olaylarına karşı bir müdahale süreci geliştirmek ve müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Kuruluştaki tüm çalışanlar ve ilgili olduğu durumda tüm yüklenicilere, bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak,
 • İlgili tüm yasal düzenlemelerden ve sözleşmelerden doğan uygulanabilir şartları karşılamak,
 • İlgili tüm tarafların CNC Bilgi Güvenliği politikalarına uymasını sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek,

 

Şirket Müdürü

Neşe YILDIRIM

Müşteri İlişkileri  Direktörü

Enis ÜNER

Hizmetler Koordinatörü

Özcan EREN

Mali ve İdari İşler Direktörü

Cem YILDIRIM

Referanslarımız Alfabetik Olarak Sıralanmıştır