RYKGM 2017-11 Tek pencere sisteminde EPDK Uygunluk Belgesinin E-Devlet uygulamasından verileceği

RYKGM 2017-11 Tek pencere sisteminde EPDK Uygunluk Belgesinin E-Devlet uygulamasından verileceği

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :Tek Pencere Sistemi-E-Devlet

Dağıtım: 27.10.2017/29040771

25.10.2017

GENELGE

(2017/11)

 

 

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma ve ihtiyaçlar doğrultusunda düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede, Tek Pencere Sistemi “e-başvuru” uygulamasının E-Devlet ile entegrasyonunun sağlanması ve böylelikle hali hazırda “https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere” linki kullanılarak başvurusu yapılan belgelere dair mükellefçe yapılan işlemler ile yapılan belge başvurularına dair belge izinlerinin düzenlenerek değerlendirilmesi ve ilgili Kurumlarca onaylanması işlemlerinin E-Devlet üzerinden yapılabilmesi hususunda Bakanlığımız ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında yapılan teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu doğrultuda, 07/07/2014 tarih ve  2014/7 sayılı Genelge kapsamında T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 24/04/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında düzenlenen “EPDK Uygunluk Belgesi”ne ilişkin olarak Tek Pencere Sistemine yapılacak başvuruların E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi 31/10/2017 tarihinden itibaren uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, belirtilen tarihten itibaren “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında düzenlenen “EPDK Uygunluk Belgesi”ne ilişkin olarak yapılacak başvurular e-Devlet kapısında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Portal Sistemine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a.
Müsteşar

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}