30.10.2017 29056001 Serbest Bölge Giriş Çıkış Programında 0961 ve 0992 kodlu SBİF, Ön Beyanın tek pencereden yapılacağı ile iş akışları

30.10.2017 29056001 Serbest Bölge Giriş Çıkış Programında 0961 ve 0992 kodlu SBİF, Ön Beyanın tek pencereden yapılacağı ile iş akışları

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-145

Konu   :Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı

 

 

30.10.2017 / 29056001

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İlgi:     a) Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine Dağıtımlı 25.05.2016 tarihli ve 16211529 sayılı yazımız.

b) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap 28.06.2016 tarihli ve 17006475 sayılı yazımız.

c) Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine Dağıtımlı 26.08.2016 tarihli ve 18113166 sayılı yazımız.

Halihazırda Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’nde uygulamada olan Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programının geliştirilerek, tüm Türkiye’de faal olan 19 Serbest Bölgede uygulamaya alınması ile serbest bölgeye giriş ve serbest bölgeden çıkış yapacak eşyanın ve aracın kapıdaki kontrollerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi ve sağlıklı istatistik üretilebilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, programın yeni versiyonu üzerinde teknik düzenlemeler tamamlanmış olup;

1. Serbest Bölgeye giriş yapacak olan transit/ihracat rejimi kapsamı eşya için TPS üzerinden;

a. İhracat beyannamesine konu olan eşya için 0961 Kodlu SBİF,

b. 5000 USD ve altı sarf ve demirbaş malzemesi için (ihracat beyannamesi verilmesine gerek olmayan eşya için) 0992 kodlu SBİF,

temin edilecek ve ön beyanda refere edilecektir.

2. Bakanlığımızın web sitesi üzerinde yer alan Serbest Bölge Ön Beyan programı Tek Pencere Sistemi ile entegre edilmiştir. Ön beyan işlemlerinde SBİF bilgileri 23 haneli ID No/Satır No yazılarak bilgiler otomatik olarak çağrılacaktır. Söz konusu alana e-belge ID numarasından farklı bir numara yazılamayacaktır.

3. 0992 kodlu SBİF’in muayene ve düşüm işlemleri serbest bölge programı üzerinde gerçekleştirilecektir.

4. İhracat beyannameleri Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı üzerinde “Gözetim Onayı” verilmesini müteakip gerekli kap/kilo kontrolleri yapılarak otomatik olarak “kapanmış” statüye ilerleyecektir.

Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programının yeni versiyonu ilk etapta 31.10.2017 tarihinde Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’nde devreye alınacaktır. Teknik ve fiziki altyapısı hazır hale getirilen diğer serbest bölgelerde ise giriş ve çıkış işlemlerinin Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programı üzerinden yapılabilmesini teminen gümrük idarelerine ayrıca bildirimde bulunulacaktır. Konuya ilişkin olarak hazırlanan detaylı iş akışı ekte yer almakta olup, programa dair görsel anlatımın yer aldığı “Serbest Bölge İşlemleri Kılavuzu” Bakanlığımızın web sitesi ve GTB intranet portalı üzerinde yayımlanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Hasan Murat ÖZSOY

Bakan a.

Genel Müdür

EK: Serbest Bölge İş Akışları

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

SERBEST BÖLGE İŞ AKIŞLARI BİLGİ NOTU

I. SERBEST BÖLGEYE GİRİŞ İŞLEMLERİ

 1. Serbest Bölgeye giriş yapacak olan transit/ihracat rejimi kapsamı eşya için TPS üzerinden;

a. İhracat beyannamesine konu olan eşya için 0961 Kodlu SBİF,

b. 5000 USD ve altı sarf ve demirbaş malzemesi için (ihracat beyannamesi verilmesine

gerek olmayan eşya için) 0992 kodlu SBİF,

Tek Pencere Sistemi üzerinden temin edilecektir.

 1. Serbest Bölgenin fiziki altyapısı muayene işlemlerinin dışarıda yapılmasına imkân sağlıyorsa; TPS üzerinden alınan 0961 kodlu SBİF’e ait ID/Satır no ihracat beyannamelerinin 44 nolu hanesinde refere edilerek, serbest bölgeye giriş yapacak eşya için ihracat beyannamesi tescil edilecektir.
 2. Serbest Bölgenin fiziki altyapısı muayene işlemlerinin dışarıda yapılmasına uygun değil ise; ihracat beyannamesine ilişkin bilgiler Bakanlığımız web sitesi e-işlemler bölümünde yer alan serbest bölge “ön beyan” programında beyan edilecektir. Bu durumda eşya serbest bölgeye alındıktan sonra beyanname tescil edilecektir. Tescil/Onay ve muayene işlemleri tamamlanan ihracat beyannamesinin numarası “gözetim” ile görevli memur tarafından BİLGEV2 üzerinde refere edilerek onaylanacaktır.
 3. 5000 USD ve altı sarf ve demirbaş malzemesi için TPS üzerinden temin edilen 0992 kodlu SBİF için beyanname tescil edilmeyecek olup, söz konusu 0992 numaralı SBİF’in düşüm işlemleri Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı üzerinden yapılacaktır.

II. YÜKÜMLÜ TARAFINDAN ÖN BEYAN VERİLMESİ

Yükümlü tarafından bakanlığımızın web sitesi üzerinde yer alan “serbest bölge ön beyan” programı üzerinden serbest bölgeye giriş/çıkış için aşağıda belirtildiği şekilde ön beyan verilecektir.

a) Araç Bilgileri

 1. Ön beyan programı üzerinde “yeni form oluştur” seçeneği ile giriş/çıkış işlem yönü, aracın ticari olup olmadığı, giriş nedeni ve yük durumu bilgileri gerilecektir.
 2. Giriş yönünde işlem yapacak olan araçlar hem ticari olarak hem de yük durumu boş olarak seçilirse, çıkış işlemi esnasında sistem, aracın yük durumunu ve çıkış beyanında SBİF kaydının olup olmadığını kontrol edecektir.
 3. Serbest Bölgeye giriş yapacak araç için sistemde belirlenen giriş nedenlerinden biri seçilecektir.
 4. Muhtelif gümrük idarelerinden eşya alınarak devam edecek olan transit işlemlerinde (parsiyel taşımalarda) program üzerinde serbest bölgeye giriş nedeni olarak “Kısmi Yükleme” seçilecektir.
 5. Transit işlemlerinde bir araç içerisinde birden fazla transit beyannamesi bulunuyorsa ve yalnızca bir transit beyannamesi kapsamı eşya serbest bölgeye boşaltılacak ise giriş nedeni olarak “Kısmi Boşaltım” seçeneği seçilecektir.
 6.  Giriş nedeni olarak “Kısmi Boşaltım” seçilen ön beyanlarda aracın içerisinde bulunan tüm transit beyannameleri bilgi amaçlı olarak ön beyanda belirtilecektir.
 7. Ön beyanda, giriş işlemi yapılmak istenilen Serbest Bölgenin Bağlı olduğu Gümrük idaresi aratılarak sistem üzerinden seçilecektir.
 8. Aracın plakası ve varsa dorse/şase numaraları ön beyanda belirtilecektir.

b) SBİF Bilgileri

1. Araç bilgileri kaydedildikten sonra SBİF ekle butonuna basılır, açılan pencerede SBİF e-belge ID/satır no yazılarak bilgiler TPS sistemi üzerinden çağrılır. (miktar, miktar birimi, SBİF tarihi, firma unvanı ve firma vergi no otomatik olarak gelecektir)

2. SBİF e-belge ID/satır no haricinde herhangi bir numara ile sistem üzerinde hiçbir şekilde SBİF beyanı yapılamayacaktır.

3. Ön beyan programı/SBİF bilgileri ekranı üzerindeki brüt ve net ağırlık, kap adedi ve kap adedi birimi alanları mükellef tarafından manuel olarak doldurulacaktır.

c) BEYAN Bilgileri

 1. Beyan bilgilerinde beyan türü olarak 5000 USD altı işlem seçilmiş ise, TPS üzerinden düşümlerin sağlıklı yapılabilmesini teminen, miktar birimi ve miktar bilgileri zorunlu alanlar olarak tanımlanmış olup, 0992 kodlu e-belgeden düşüm yapılacak miktarın söz konusu alana yazılması gerekmektedir.
 2. Ön beyanda giriş nedeni olarak “Kısmi Boşaltım” seçilmiş ise eklenen beyannamelerden hangisinin kapanacağının belirlenmesi amacıyla “beyan kapanacak mı” sorusu sistemde oluşturulmuş olup, söz konusu alan zorunlu tutulmuştur.
 3. Beyan türü olarak “TR, EX ya da TIR” seçilmiş ise, kap adedi, kap adedi birimi ve brüt, net ağırlık alanlarına veri girişi zorunlu hale getirilmiştir.
 4. Beyan türü olarak “TR, EX ya da TIR” seçilmiş ise “beyan açma türü parçalı mı?” sorusu zorunlu hale getirilmiştir.
 5. Tüm işlemlerin tamamlanmasını müteakip sisteme bilgiler sisteme aktarılacaktır. Ön beyanda herhangi bir düzeltme işlemine ihtiyaç hâsıl olması durumunda ise güncelleme yapılmak suretiyle bilgiler değiştirilerek ön beyan için onay verilecektir.
 6. Onay işleminin ardından giriş işlemine bir tescil numarası verilerek bilgiler sisteme aktarılacaktır.

III. BİLGEV2 SERBEST BÖLGE GİRİŞ İŞLEMLERİ (MEMUR İŞLEMLERİ)

Serbest Bölgenin fiziki altyapısı İhracat/transit işlemlerinde eşyanın muayenesinin aracın serbest bölgeye girmeden önce yapılabilmesine müsaade ediyor ise;

1)                  Yalnızca ihracat beyannamesi tescil edilmesi durumunda;

a. İhracat beyannamesinin muayene işlemleri belirlenecek olan hat kriterine göre serbest bölge dışındaki gümrüklü sahada tamamlanır.

b. Çıkabilir statüye ilerleyen ihracat beyannamesi kapsamı eşyaya ait ön beyan serbest bölge giriş çıkış programı üzerinde plaka/ön beyan no ile çağırılarak muhafaza onayı ile serbest bölge giriş işlemi gerçekleştirilir (muhafaza onayı sırasında gerekli olması halinde ön beyanda güncelleme yapılabilir).

c. Eşyanın ilgili firmanın deposuna/sahasına boşaltılıp teslim alınmasını müteakip gözetim memurunca serbest bölge giriş çıkış programı üzerinde gözetim onayı verilir. (gözetim onayı sırasında gerekli olması halinde güncelleme yapılabilir).

d. Gözetim onayı ile birlikte ihracat beyannamesinin kap/kilo kontrolleri sistem tarafından yapılarak otomatik olarak kapanmış statüye ilerler.

2)                  Transit beyannamesi kapsamında giriş işlemi yapılması durumunda;

a. Transit beyannamesi kapsamı eşya serbest bölgenin dışarısında oluşturulan gümrüklü sahaya alınır.

b. Gözetim memurunca beyannamedeki bilgiler ile araç karşılaştırılır (plaka/mühür no vs.) kantar tartımının ardından NCTS Uygulaması üzerinde varış bildirimi haber verilecektir.

c. Sistemin belirlediği hatta göre muayene işlemleri tamamlanır ve transit beyannamesi kapsamı eşyanın bilgileri Serbest Bölge programı üzerinde (gerektiğinde güncellenerek) muhafaza onayı ile serbest bölgeye alınacaktır.

d. Gözetim onayı ile birlikte transit beyannamesine bağlanan ihracat beyannamesinin kap/kilo kontrolleri sistem tarafından yapılarak otomatik olarak kapanmış statüye ilerleyecektir. (Transit beyannamelerinde varış gümrüğü olarak belirlenen serbest bölgede varış bildirimi yapılmamış ise ilgili serbest bölgede gözetim onayı verilse dahi transit beyannamesine bağlanan ihracat beyannamesinin kapanma işlemi gerçekleşmez)

3)                  5000 USD ve altı SBİF kapsamı eşyanın serbest bölgeye girişi;

a. Yükümlüsü tarafından ön beyanı verilen 5000 USD ve altı SBİF kapsamı sarf ve demirbaş malzemesi serbest bölgeye alınmadan ilgili muayene memurunca kontrol edilir, aracın muhafaza onayı ile serbest bölgeye giriş yapılır.

b. Muhafaza onayının ardından, Muayene kontrol sonuçları BİLGEV2 serbest bölge giriş çıkış programı üzerinde muayene memuru profili ile ön beyan çağrılmak suretiyle, işlemler menüsü altında oluşturulan muayene onayı butonu kullanılarak programa girilir, 5000 USD ve altı eşya için muayene memurunca onay verilebilir, ya da SBİF eklenip çıkarılabilir, miktar güncellenebilir. Bu işlemden sonra açıklama yazılarak muayene onayı verilecektir.

c. 5000 USD altında SBİF güncellemesi yalnızca muayene memurunca yapılabilecektir.

d. 5000 USD ve altı SBİF kapsamı eşyanın ilgilisine tesliminden sonra gözetim onayı verilir, gözetim onayının verilmesini müteakip TPS üzerinden 5000 USD ve altı SBİF için düşüm gerçekleşecektir.

İhracat/transit işlemleri aracın Serbest Bölgeye girmeden önce yapılabilmesine müsait değil ise;

1)                  Yalnızca ihracat beyannamesi tescil edilmesi durumunda;

a. İhracat beyannamesi kapsamı eşya muhafaza onayı yapılmak suretiyle serbest bölge içinde yer alan gümrüklü sahaya alınır.

b. İhracat beyannamesinin tescil/onay işlemi yapılır ve belirlenen hat kriterine göre muayene işlemleri tamamlanır.

c. Çıkabilir statüye ilerleyen ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın alıcısına teslim edildiği gözetim memurunca kontrol edilir.

d. Gözetim memurunca gözetim onayı verilmeden önce ilgili transit beyannamesinin numarası sistemde refere edilir.

d. Gözetim onayının verilmesi ile birlikte ihracat beyannamesinin kap/kilo kontrolleri sistem tarafından yapılarak otomatik olarak kapanmış statüye ilerler. (kara kapıları programında olduğu üzere)

2)                  Transit beyannamesi kapsamında giriş işlemi yapılması durumunda;

a. AAR_SND / REL_TRA statüde bulunan transit beyannamesi kapsamı eşya serbest bölge giriş çıkış programı üzerinde muhafaza onayı yapılmak suretiyle serbest bölge içinde yer alan gümrüklü sahaya alınır. (REL_TRA statüde olmayan transit beyannamesi ön beyan tarafından kabul edilmeyecektir)

b. Gözetim memurunca beyannamedeki bilgiler ile araç karşılaştırılır (plaka/mühür no vs.) kantar tartımının ardından NCTS Uygulaması üzerinde varış bildirimi haber verilir.

c. Sistemin belirlediği hatta göre muayene işlemleri tamamlanır ve transit beyannamesi DES_CON statüye ilerler.

d. Transit beyannamesi kapsamı eşyanın alıcısına teslim edildiği gözetim memurunca kontrol edilecektir.

e. Gözetim onayı ile birlikte transit beyannamesine bağlanan ihracat beyannamesinin kap/kilo kontrolleri sistem tarafından yapılarak otomatik olarak kapanmış statüye ilerleyecektir. (Transit beyannamelerinde varış gümrüğü olarak belirlenen serbest bölgede varış bildirimi yapılmamış ise ilgili serbest bölgede gözetim onayı verilse dahi transit beyannamesine bağlanan ihracat beyannamesinin kapanma işlemi gerçekleşmez)

3)                  5000 USD ve altı SBİF kapsamı eşyanın serbest bölgeye girişi;

a. Yükümlüsü tarafından ön beyanı verilen 5000 USD ve altı SBİF kapsamı sarf ve demirbaş malzemesi muhafaza onayı ile serbest bölge içinde yer alan gümrüklü sahaya alınır.

b. Muayene kontrol sonuçları BİLGEV2 serbest bölge giriş çıkış programı üzerinde muayene memuru profili ile ön beyan çağrılmak suretiyle, işlemler menüsü altında oluşturulan muayene onayı butonu kullanılarak programa girilir, 5000 USD ve altı eşya için muayene memurunca onay verilebilir, ya da SBİF eklenip çıkarılabilir, miktar güncellenebilir. Bu işlemden sonra açıklama yazılarak muayene onayı verilir.

c. 5000 USD altında SBİF güncellemesi yalnızca muayene memurunca yapılabilir.

d. 5000 USD ve altı SBİF kapsamı eşyanın ilgilisine tesliminden sonra gözetim onayı verilir, gözetim onayının verilmesini müteakip TPS üzerinden 5000 USD ve altı SBİF için düşüm gerçekleşir.

IV. SERBEST BÖLGEDEN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

1. Serbest Bölgeden çıkış yapacak olan transit/ihracat rejimi kapsamı eşya için TPS üzerinden 0961 Kodlu SBİF temin edilecektir.

2. TPS üzerinden alınan 0961 Kodlu SBİF’e ait ID numarası 44 nolu hanede refere edilerek serbest bölgeden çıkış yapacak eşya için ithalat beyannamesi tescil/onay işlemi yapılacaktır.

3. Yükümlü tarafından bakanlığımızın web sitesi üzerinde yer alan serbest bölge giriş çıkış ön beyan programı üzerinden çıkış işlemi için ön beyan verilecektir.

4. Teslim alınmış statüdeki ithalat beyannamesinin muayene işlemleri serbest bölge içerisinde belirlenen gümrüklü sahada yapılacaktır.

5.İthalat beyannamesine ilişkin muhasebe işlemleri tamamlanacak ve serbest bölge giriş çıkış programı üzerinde gerekirse güncelleme yapılarak gözetim memuru onayı verilecektir.

6.Gözetim onayı verilmesinin ardından serbest bölgeden çıkış işlemi program üzerinde muhafaza onayı ile tamamlanacaktır.

V. GÖZETİM ONAYI

1.Serbest Bölgeye giriş yapan boş araçlar için, muhafaza onayı yeterli olacak olup, sistemde gözetim onayı aranmayacaktır.

2.Serbest bölgeye dolu olarak giriş yapan araçların yükünü boşaltarak boş olarak çıkabilmeleri için muhafaza onayı yeterli olacak olup, sistemde gözetim memuru onayı aranmayacaktır.

3. Serbest Bölgeden dolu olarak çıkarılacağı beyan edilen ve işlemleri tamamlanan araç eğer boş olarak çıkarılmak isteniyorsa gözetim memuru onayı olmaksızın serbest bölgeden çıkışına izin verilmeyecektir.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}