26.10.2017 28971369 Merkezi Uzlaşma Komisyonu Konusu Alacakların karar öncesi tahsil edilmesi durumda Genel Müdürlüğe bildirim

26.10.2017 28971369 Merkezi Uzlaşma Komisyonu Konusu Alacakların karar öncesi tahsil edilmesi durumda Genel Müdürlüğe bildirim

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-155.99

Konu   :Uzlaşma Konusu Alacakların Takibi

 

 

26.10.2017 / 28971369

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Son zamanlarda, Merkezi Uzlaşma Komisyonunca gerçekleştirilen muhtelif uzlaşma görüşmelerinde, uzlaşmaya konu edilen ek tahakkuk kararları muhteviyatı alacakların yükümlülerce uzlaşma başvurusundan sonra ödendiği durumlar ile karşılaşılmaktadır. Bölge Müdürlüklerince Genel Müdürlüğümüze bildirilmeyen bu nev’iden durumlara uzlaşma toplantısı esnasında yükümlü bildirimi ile vâkıf olunması ise gerek Komisyon gerekse sekreterya çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu itibarla, yükümlüler tarafından ödenmek istenen ek tahakkuk ve/veya ceza kararları konusu alacaklar tahsil edilmeden önce, söz konusu alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulup bulunulmadığı ve başvuru değerlendirme sürecinin devam edip etmediğine ilişkin kontrolün yapılıp, eğer başvuru değerlendirme süreci devam ediyor ise tahsilat yaparken yükümlünün bu noktada uyarılması ve tahsilat akabinde de dekontlar ile birlikte Genel Müdürlüğümüzün mutlak surette haberdar edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği ile tüm bağlantılarınızın konu hakkında uyarılmasını önemle rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}