İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5747) 

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5747) 

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 5747

25.06.2022 tarihli ve 31877 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listede yer alan 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 ve 0.8210 seri no.lu satırlar söz konusu listeden çıkarılmış, aynı listede yer alan eşyadan Ek-1’de seri no su belirtilenlere ait satırlar Ek-1’de gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve Ek-2’de yer alan ürünler mezkûr listeye eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220625-3.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}