İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5746)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5746)

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 5746

25.06.2022 tarihli ve 31877 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (I) sayılı listede yer alan ve bu Kararın eki (1) sayılı tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) belirtilen eşyanın, “İslâm Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması” ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) kapsamında İslam Konferansı Teşkilatı üyesi devletlerden Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi uygulanır.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı listede yer alan ve bu Kararın eki (2) sayılı tabloda G.T.İ.P’leri belirtilen eşyanın, “İslâm Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması” ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) kapsamında İslam Konferansı Teşkilatı üyesi devletlerden Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi uygulanır.

MADDE 3- Aynı Kararın eki (IV) sayılı listede yer alan ve bu Kararın eki (3) sayılı tabloda G.T.İ.P’leri belirtilen eşyanın, “İslâm Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması” ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) kapsamında İslam Konferansı Teşkilatı üyesi devletlerden Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanır.

MADDE 4- Bu Karar kapsamında yapılan ithalatta “İslâm Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması”, Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) ve “İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları” bağlamında belirlenen menşe kuralları çerçevesinde tanzim edilen ilgili menşe ispat belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

MADDE 5- Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220625-2.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}