İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5748) 

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5748) 

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 5748

25.06.2022 tarihli ve 31877 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (II) sayılı sanayi ürünleri listesinde yer alan 33 üncü fasıl için belirtilen (1) no.lu dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Tunus için bu oran yerine, Diğer Ülkeler sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.”

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}