İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5745)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5745)

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 5745

25.06.2022 tarihli ve 31877 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan “21. ve 22. FASILLAR” başlıklı tabloda yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.DİPNOTGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BKGÜRB-HERG.KOREMLZSNGKOSVNZD-8
2207.20.00.10.13425002525250252525
2207.20.00.10.14430003030300303030

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihini takip eden on beşinci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}