İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 2638

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 2638

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 2638

09.06.2020 tarihli ve 31150 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli I sayılı listede yer alan ”6. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.Î.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.Î.P.GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)Dipnot
AB, EFTA, F.ADA.GÜR.B- HER*G.KOREMLZY.SİNG.KOS.D-8D.Ü.
0602.90.46.00.0015,500019,51,919,51519,51
0602.90.47.00.0015,500019,51,919,51519,51
0602.90.48.00.0015,500019,51,919,51519,51

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    “

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “35., 45. ve 53. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.Î.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

            “

G.T.Î.P.GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)Dipnot
AB, EFTA, F.ADA.GÜR.B- HER.G.KOREMLZY.SİNG.KOS.D-8D.Ü.
4501.10.00.00.00000000015151, 2
4501.90.00.00.00000000015151, 2

                                                                                                                                    “

MADDE 3- Bu Karar, yayımını takip eden onuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}