Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 165)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 165)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 103)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 165)

Ticaret Bakanlığından: 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı R.G.

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “kapsamı” ibaresinden sonra gelmek üzere “(cep telefonu hariç)” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Ankara Gümrük Müdürlüğü
2Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
3Erenköy Gümrük Müdürlüğü
4Manisa Gümrük Müdürlüğü
5Mersin Gümrük Müdürlüğü
6Muratbey Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen cep telefonlarının, serbest dolaşıma giriş işlemleri 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
28/1/201328542
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
-14/3/201428931
-220/5/201830426
-327/11/201830608
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}