Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 99 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 145

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 99 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 145

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 99)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 145)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:04.08.2017 tarihli ve 30144 sayılı R.G.

MADDE 1 – 30/10/2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Yetkili Gümrük Müdürlükleri tablosuna aşağıdaki (1) sıra numaralı satır eklenmiş ve diğer sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Alanya Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}