Genelge 2019-41 Deniz Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya Listesine ilişkin 2014-17 genelge ekinde değişiklik

Genelge 2019-41 Deniz Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya Listesine ilişkin 2014-17 genelge ekinde değişiklik

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :18723479-153.08

Konu   :2014/17 Sayılı Genelge`de

 Değişiklik

GENELGE

(2019/41)

İlgi      :18.07.2014 tarihli ve 2014/17 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı Genelge`nin “Deniz Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya Listesinin” yer aldığı 3 numaralı eki ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

EK:

– Deniz Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya Listesi (Ek-3)

DAĞITIM:

– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Ek–3:

I NO.LU LİSTE

1- İŞLETME MALZEMESİ (Demirbaş Eşya Dışında Kalan Tüketim ve Sarf Malzemeleri)

Sıra No: Eşya Tanımı :

1 Kumanya

2 Tatlı su

1.1. SARF MALZEMELERİ/MÜSTEHLEK MALZEMELER

1 Temizlik malzemeleri (sabun, deterjan)

2 Kimyevi malzemeler (taşasidi, kısır giderici diğer asitler)

3 Oksijen, asetilen, propan-bütan gazı, azot gazı

4 Klima ve soğutma sistemlerinde kullanılan asal gazlar (Freon12, Freon22, Amonyak)

5 Tutya (magnezyum, çinko, alüminyum alaşımlı)

6 Elektrod (muhtelif örtü karakterli)

7 Muhtelif cins contalar (klingerit, lastik, neopran, telli contalar, ambar kapakları ve su geçirmez kapılar için lastik contalar)

8 Civatalar ve çubuklar

9 Tel (bakır, çelik, demir)

10 Zımpara (tas, kağıt, bez)

11 Macun (alıştırma macunları dahil)

12 Üstübü, Bez (salaşpur)

13 Boya ve boya katkı maddeleri ve solventleri(yangına dayanıklı olan-fire retardant paints, korozyon önleyici-anti corrosive, canlıların gemi karinasına yapışmasını önleyici-Anti fouling, kendiliğinden aşınan-self polishing, tank boya kaplaması-tank coating, ısı dayanımlı-heat resistant, tiner ve kumlu boya)

14 Epoksi tank kaplaması-epoxy tank coating, çoklu koruma sistemli boyalar multiguard sistemli, Sıvı filmi-Fluid film, kimyasallara dayanıklı-novacoat kaplama ve astar boya ve solventleri vs.gibi

15 Pil, ampul, muhtelif elektrik kablosu (klas onaylı), yanıcı ve parlayıcı gaz ortamlarda kullanılan explosion-proof aydınlatma armatürleri

16 İş elbiseleri, eldiven, baret

17 Yangın söndürme sistemlerinde kullanılan kimyasal tozlar ve köpük yapan kimyasal katkılar (Karbon dioksit va azot gazları vs.gibi)

18 Kırtasiye malzemeleri

19 Çimento

20 Eşyaların muhafazasında kullanılmak amacıyla oluklu mukavva, kaba kağıt, naylon, mukavva, tahta (lata) ve takoz vb. tüketim malzemeleri

1.2. AKSAM VE YEDEK PARÇALAR

1 Dizel yedekleri

2 Buhar türbini yedekleri

3 Rediktör yedekleri

4 Şanzuman yedekleri

5 Dümen makinası

6 Dümen makinası yedekleri

7 Kargo pompaları ve yedekleri

8 Alternatörler

9 Alternatör yedekleri

10 Elektrik motorları yedekleri

11 Kazan ve teçhizatı yedekleri

12 Separatör yedekleri

13 Pompa yedekleri

14 Otomatik kumanda yedekleri

15 Elektronik sistem yedekleri

16 Vinç ve ırgat yedekleri

17 Kreyn yedekleri (elektrik ve hidrolik olan parçaları dahil)

18 Soğutma ve buzluk mahalli yedekleri

19 Havalandırma (air-condition) yedekleri

20 Yangın pompaları yedekleri

21 Elastik kaplin ve yedekleri

2- DONATIM MALZEMESİ (Gemilerin demirbaş defterine kayıtlı olup, geminin donanımı ile ilgili malzemelerdir)

1 Ana makinalar (Ağır yakıt ,dizel-oil ve gaz ile çalışan her türlü ana makine)

2 Ana makinalara ait her türlü aksam ve yedek parçalar

3 Redüktör ve şanzumanlar

4 Redüktör ve sanzumanlara ait yedek parçalar

5 Pervaneler (sabit kanatlı ve kontrol piçli pervaneler)

6 Kontrol piçli pervane kanatları

7 Pervane şaftlar, ara şaftlar

8 Saft yatakları

9 Kuyruk kovanları (Stern Tube)

10 Kuyruk kovanı conta ve ringleri

11 Her tip soğutucular

12 Turbo şarj ve yedekleri

13 Ana makine için elektirikli ve mekanik kontrol ve kumanda sistemleri

14 Ana makine için elektirikli ve mekanik kontrol ve kumanda sistemleri yedekleri

15 Ana makine liman ve emercensi dizel-elektrojen grupları

16 Jeneratörler, pompalar ve diğer tahrikli sistemler için dizel motorlar

17 Dizel motorlar için tazyikli ve/veya tazyikli havalı ilk hareket motorları

18 Her türlü dizel motor yedekleri

19 Tazyikli hava kompresörleri (elektrik motorlu veya dizel tahrikli)

20 Tazyikli hava tüpleri ve teçhizatı

21 Ağır yakıt separatörleri

22 Yağ separatörleri

23 Dizel-oil ( DO ) (mazot) separatörleri

24 Sintine separatörleri

25 Ağır yakıt, yağ mazot ve sintine separatörleri yedekleri

26 Dümen makinası

27 Dümen makinası yedekleri

28 Kargo pompaları ve yedekleri (dsizel, hidrolik ve /veya elektrik motoru tahrikli, komple)

29 Kargo pompaları (yalnız pompa)

30 Yangın pompaları

31 Yangın pompaları yedekleri

32 Servis pompaları (dizel ve/veya elektrik motoru tahrikli, komple)

33 Servis pompaları yedekleri

34 Ana makine yardımcı makinalar için her türlü pompa ve yedekleri

35 Balast pompası ve yedekleri (elektrik motoru tahrikli)

36 Balast pompaları

37 Pis su arıtma cihazları ve yedekleri

38 Tatlı su üretme cihazları ve yedekleri

39 Katı artık yakma cihazları ve yedekleri

40 Soğutucular (dizel motorları soğutma devreleri için (her tip)

41 Gaz türbinleri ve yedekleri

42 Nitrojen jeneratörü, inert-gaz üreticileri

43 Balast tank gaz ölçme sistemi

44 Fin stabilizatör (yalpa önleyici sistem ünitesi, anti-rol fin system unit)

45 Fener ve diğer teçhizat, projektörler, reflektörler, ışıldaklar ve diğer fenerler

46 Güvenlik valflari, termostatik valflar

47 Ahşap, alüminyum saç direkler, krom veya galvaniz direk telleri bomlar, serenler, gurcetelelar, makaralar

48 Garaj mahalli, ambarlar, sıhhi tesisat havalandırması, makine dairesi fanları, körükler,

49 Stim (kızgın buhar) türbinleri ve yedekleri

50 Su jeti ve su jetine ait her türlü aksam ve yedek parçaları

51 Baş/kıç itici pervaneleri ve her türlü aksam ve yedek parçaları

52 Elektrik sevk sistemi frekans konvertörleri, motorları, starterleri ve trafoları ile her türlü aksam ve yedek parçaları

53 Kargo elleçleme sistemleri ile her türlü aksam ve yedek parçaları

54 Balast suyu arıtma sistemleri ile her türlü aksam ve yedek parçaları

55 Hidrolik karıştırıcılar, güç üniteleri ile her türlü aksam ve yedek parçaları

56 Su geçmez kayar kapılar ile her türlü aksam ve yedek parçaları

57 Balast suyu arıtma üniteleri, tamamlayıcı aksamları ve yedek parçaları

58 Baca gazı arıtma cihazları, tamamlayıcı aksamları ve yedek parçaları

59 Seçici katalitik indirgeyiciler, tamamlayıcı aksamları ve yedek parçaları

2.1. GÜVERTE MAKİNA TEÇHİZATI

1 Güverte yük vinçleri, iskele vinçleri, hortum kreyni, kurtarma botu kreyni

2 Güverte yük vinçlerine ait hidrolik/elektrikli tahrik üniteleri ve yedekleri

3 Demir ve tonoz (kıç) ırgatları (elektrik/hidrolik tahrikli)

4 Demir ve Tonoz (kıç) ırgatları (elektrik /hidrolik tahrik üniteleri ve yedekleri

5 Çapa zincirleri

6 Çapalar

7 Servis vinçleri (elektrik veya hidrolik motor tahrikli)

8 Borda merdivenleri

9 Ambar çadırları, ambar muşambaları, kapelalar(branda kılıfları),

10 Demir zinciri, bosalar, diğer zincirler,

11 Güverte bağlama sistemleri ve teçhizatı

12 Konteynerler bağlama sistemleri ve teçhizatı (konteyner lashing sistemleri ve teçhizatı)

13 Konteyner istifleme ve bağlantı sistemi teçhizatına ait akseseuar (lashing eyes(bağlama askıları), lashing plates (bağlama plakası), lashing bars(bağlama demiri), turnbuckles(germe demiri), lashing wires(bağlama halkaları), lashing chains(bağlama demirleri), tension/compression elements(germe/sıkıştırma elemanları), twistlocks(pabuç), lockable stackingcones(ambar içi istifleme pabucu, twinlock, tension lever, lateral supports(yanal mesnet), cell guides accessories (konteyner kızagı donanımı) gibi.

14 Konteynerler (frigrofik konteynerler dahil )

15 Frigorifik konteynerler için elektrik bağlantıları (socket ve kablosu)

16 Sürat teknesi ve kıçtan takma motoru, dümeni ve telleri, oturma minderi

17 Süvari merdiveni ve vardevelası

18 Deniz merdiveni ve vardevelası

19 Su kayağı, banana, hamburger, wake board ve çekme ipleri

20 Sörf tahtası, direği, yelkeni, ipleri kano ve kürekleri

21 Her türlü halat makaraları, babalar, kurtağzı, loçalar ve diğer palamar teçhizat

22 Kilitler, fırdöndüler, makaralar, liftin uskurları vb. halat ve palamar aksesuarları

23 Yelkenler, yelken rayları, kilitleri, makaraları, döner roller

24 Tel/çelik halatlar

25 Naylon/propilen halatlar

2.2. CAN KURTARMA TEÇHİZATI

1 Can filikaları (motorlu /motorsuz)

2 Kurtarma botları (rescue boat) (motorlu /motorsuz)

3 Serbest düşmeli filikalar (motorlu)

4 Filika mataforaları (davit)

5 Şişebilir can salları ve bunlara ait teçhizat

6 Dalma elbiseleri

7 Dalış saatleri

8 Ahtapot (dalgıç ağızlık ve regülatörleri) ve dalgıç aksesuarları

9 Kimyasal madde yıkama üniteleri ve bunlara ait kimyasal yıkama malzemeleri, kimyasal maddelere dayanıklı eldiven, çizme ve diğerleri

10 Isı koruma elbiseleri

11 İşaret fişekleri

12 Flemalar ve bayraklar

13 Seyir kitapları

14 Seyir haritaları

15 Sinyal lambaları (aldis lambası ve diğerleri)

16 Projektörler ve yedekleri

17 Seyir fenerleri ve yedekleri

18 Halat atma aparatı

19 Megafonlar (her tip)

20 Gemi düdükleri ve sirenler

21 Can yelekleri

22 Can yelekleri bataryalı lambaları

23 Can yelekleri bantları

24 Can simidleri (ışıklı/ ışıksız)

2.3. YANGIN VE YANGIN ÖNLEME TEÇHİZATI

1 Karbondioksit sabit yangın söndürme sistemleri

2 Karbondioksit sabit yangın söndürme sistemlerine ait teçhizat ve yedekleri

3 Yangın önleme ve alarm indikatörleri

4 Yangın tertibatı, tüpleri, seyyar yangın cihazları, foam köpük, sipringler sistemi, sabit yangın sistemi tüplerini tartma terazisi ve diğer yangınla mücadele teçhizatı (kanca, balta, yangın elbisesi (baslık, maske ve teneffüs cihazları ile birlikte) yangın hortum ve baslıkları (nozul, aplikatör, hortum), yangın alarm, lokal söndürme sistemi, yangın (itfaiyeci elbiseleri ve bunlara ait her türlü teçhizat

5 Yangın söndürme seyyar tüpleri (karbondioksit, köpük ve diğerleri)

6 Yangın söndürme köpükleri

7 Yangın monitörleri (su/köpük topları)

8 Yangın hortumları

9 Hortum nozulları, lansleri ve diğer parçalar

2.4. SOĞUTMA- ISITMA-HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ VE TEÇHİZATI

1 Havalandırma (air-condition) üniteleri

2 Havalandırma kanal sistemleri teçhizatı ve bağlantı parçaları

3 Havalandırma fanları

4 Duvar- tavan tipi soğutma /ısıtma ünitesi, cihazları ve yedekleri

5 Kalorifer kazanları

6 Kızgın buhar (stim) kazanları

7 Yağ ısıtıcı üniteleri (termal oil-kızgın yağ)

8 Brüler sistemli kazanlar

9 Elektrikli ısıtıcılar

2.5. SEYİR ALETLERİ

1 Sextantlar

2 Dürbünler

3 Gemi saatleri

4 Her türlü pergeller

5 Her türlü pertavsızlar

6 Cetveller (düz, paralel, diğerleri)

7 Gönye, açı ölçer ve diğerleri

8 Her türlü barometreler

9 Her türlü higrometreler

10 Termometreler (elektrikli veya standart tiplerde)

11 Yalpametreler

12 Gemi çanları (kampanalar)

13 İşaret fişekleri

14 Her türlü manyetik pusulalar

15 Refrektörlü manyetik pusulalar

16 Masa ve el kronometreleri

17 Azimut ölçü aleti

18 Gemi düdük ve sirenleri

19 Cam silicileri

20 Merkezi saat ve sistemleri ve yedekleri

21 Makine telgrafları ve yedekleri

22 Rüzgar hız, yön ölçme cihazları

23 Merkezi TV ve radyo anten sistemleri

24 Kamera sistemi ile her türlü aksam ve yedek parçaları

2.6. SEYİR CİHAZLARI

1 Radar cihazları (arpa radar, TM ve Diğerleri)

2 Radar transponder sistemleri

3 Radar cihazı yedekleri

4 Radar antenleri (komple veya yedekleri)

5 Cayropusulalar ve yedekleri

6 Cayropusula ripiterleri

7 Otopilot cihazları ve yedekleri

8 Her türlü pareketalar ve yedekleri

9 Elektrikli iskandil cihazları (Echosounder – Echograph) ve yedekleri

10 GPS cihazları ve yedekleri, GPS Interface üniteleri

11 NAVTEX cihazları ve yedekleri

12 EPIRB cihazları ve yedekleri

13 Elektrikli harita sistemleri/ ECDIS ve yedekleri

14 Sonar sistemleri ve yedekleri

15 Dinamik konumlandırma sistemleri ile her türlü aksam ve yedek parçaları

2.7. MUHAREBE CİHAZLARI

1 SSB radyo-telefon sistemleri ve yedekleri

2 GMDSS muhabere sistemleri ve yedekler, küresel deniz tehlike ve güvenlik sistemi (global maritime distress and safety system)

3 DCS vardiya alıcıları

4 INMERSAT muhabere cihazları ve yedekleri (uluslararası denizcilik uyduları-International maritime satellites)

5 Telex cihazları

6 Yazıcılar

7 Bilgisayarlar

8 VHF radyo telefon cihazları (Sabit ve el) ve yedekleri

9 Alarm panelleri

10 Muhabere cihazlarına ait her tip antenler

11 Muhabere cihazlarına ait her tip kablolar ve bağlantı malzemeleri

12 Bataryasız (SP) telefon sistemleri, teçhizatı ve yedekleri

13 Dahili muhabere sistemleri (Talk-Back), teçhizatı ve yedekleri

14 Exchange telefon sistemleri

15 Jenaratörler ve yedekleri

16 Voltaj regülatörleri

17 Transformatörler

18 Sarj redresörleri

19 Konvantörler

20 Gemi kabloları (her tip)

21 Elektrik armatürleri (fis, priz, buat ve diğerleri)

22 Aydınlatma armatürleri (reflektörler, masa-duvar-tavan lambaları ve diğerleri)

23 Jeneratör panoları

24 Tevzi panoları

25 Aydınlatma panoları

26 Salterler (her tip)

27 Bilgisayar sistemleri

28 Sigortalar (her tip)

29 Ölçü aletleri (voltmetre, ampermetre, frekansmetre ve diğerleri)

2.8. YASAMA MAHALLİ TEÇHİZATI VE MALZEMELER

1 Yanmaz paneller

2 Yanmaz kapılar

3 Gaz geçirmez kapılar

4 Kaporta kapılar

5 Yanmaz tavan panelleri

6 Tas/cam Yünü

7 Panel-kapı-tavan bağlantı malzemeleri

8 Otomatik kapı kapama – kilitleme tertibatları

9 Pencereler ve lumbuzlar (komple)

10 Pencere ve lumbuz camları

11 Kapı kilit- menteşe ve aksesuarları

12 Güneş minderleri, günes armutları, sandalye ve şezlongları

13 Toplanabilir güneş tenteleri ve yağmur tenteleri,

14 İç salon, dıs güverte yemek ve oturma masaları, koltuk ve sandalyeler,

15 Salon resimleri, tablolar, süsler, aplikler, perdeler, saatler,

16 Kamara ve salon mobilyaları

17 Banyo – tuvalet modül sistemleri ve aksesuarları

18 Duşakabin, lavabo, klozet rezervuar, banyo küveti, jakuziler, ayna askılar, dolaplar vs.

19 Sıhhi tesisat armatürleri

20 Ekmek makinesi, buz makinesi bıçak bileme makinesi,

21 Kamaralardaki su ısıtıcıları, buzdolabı ve buz kovaları, çelik kasalar,

22 Yer döşemeleri (halı, vınil, kauçuk ve diğer malzemeden mamûl)

23 Seramik ve fayanslar

24 Perdeler ve döşeme malzemesi (yanmaz veya standart)

25 Daktilolar, yazı ve hesap makinaları (standart veya elektrikli)

26 Buzdolapları

27 TV cihazları

28 Radyo – CD- DVC(radyo pikap, DVD, VCD teçhizatı -video kameraları, merkezi müzik, TV, DVD, VCD sistemi anten ve teferruatı) oyun makinaları, çocuklar için atlı karınca vs.

29 Kamara yatak malzemeleri (somya, çarşaf, battaniye ve diğerleri)

30 Bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri

2.9. MUTFAK MALZEMESİ

1 Kuzineler-fırınlar (elektrikli veya gazlı)

2 Servis bankoları

3 Dolaplar

4 Kıyma makinaları ve yedekleri

5 Patates soyma makinaları ve yedekleri

6 Derin dondurucular

7 Buzdolapları

8 Yemek pişirme malzemeleri (tencere, tava vs.)

9 Servis takımları (tabak, çatal, bıçak, kasık ve diğerleri)

10 Tost makinaları

11 Kahve ve çay hazırlama makinaları

12 Bulaşık makinaları

13 Dondurma makinaları

14 Ölçü ve tartı aletleri

2.10. ÇAMAŞIRHANE VE TEMİZLİK TEÇHİZATI

1 Çamaşır makinaları ve yedekleri

2 Çamaşır kurutma makinaları ve yedekleri

3 Ütüler

4 Elektrik süpürgeleri

5 Cila makinaları

2.11. ATÖLYE VE MAKİNA TEÇHİZATI VE TAKIMLARI

1 Torna tezgahlan ve yedekler

2 Freze tezgahları ve yedekleri

3 Boru bükme makinaları (manuel ve/veya otomatik/ programlı)

4 Matkaplar (elektrikli veya el)

5 Mengeneler

6 Galvaniz ve plastik su devre boruları, plastik boru kaynak makinası,

7 El planyası, ağaç kesme makinesi, sunta kesme makinesi,

8 Seyyar fanlar, vantilatörler

9 Pafta takımları

10 El aletleri (her tip anahtarlar, lokma takımları, pergeller, mikrometreler v.s.)

11 Voltaj regülatörü, trafolar, şarj redrösörleri

12 Elektrikli ölçü aletleri (avometre, ampermetre ve diğerleri)

13 Gaz ölçme aletleri

14 Kargo test cihazları (yakıt ve diğerleri için)

15 Boyama makinaları

16 Taslama makinaları ve taslama tezgahları

17 Tork anahtarları

18 Krikolar (hidrolik ve mekanik)

19 Caraskallar (elektrikli ve el kumandalı)

20 Tavan vinçleri

21 Elektrik kaynak makina ve redresörleri

22 Oksijen kaynak takımları

23 Asetilen kesme makinaları

24 Elektrodlar ve kaynak teklleri

25 Çelik saç, profil ve diğerleri

26 Boya ve boya katkı maddeleri

27 Yüzey yağ temizleme kimyasal maddeleri saç kesme makinaları (optik ve/veya CNC)

28 Tozaltı kaynak makinaları

29 Gazaltı kaynak makinaları

30 Fork-Lift

31 İskele vinçleri (her tip)

32 Yüzer vinçler (çekilebilir ve/veya kendinden hareketli)

2.12. ÖLÇME – KONTROL – KUMANDA – KORUMA TEÇHİZAT ve SİSTEMLERİ

1 Kargo, balast-servis tankları seviye-ısı-basınç ölçme sistemler ve yedekleri

2 Gaz ölçme cihazları ve yedekleri

3 Yağ monitörleri ve yedekleri

4 Makina dairesi kontrol-kumanda sistemleri (makina dairesi kontrol odası sistemleri)

5 Kimyasal madde yıkama üniteleri ve bunlara ait kimyasal yıkama maddeleri

6 Kargo analiz cihazları ve yedekleri

7 Kimyasal maddelere dayanıklı çizme-eldiven ve diğerleri

8 Uzaktan kumandalı vanalar kontrol üniteleri ile her türlü aksam ve yedek parçaları

II NO. LU LİSTE

II NO. LU LİSTEGTİP
Gemi Sacı7208.51.98.90.007208.52.99.90.00
Gemi Köşebendi7216.21.00.10.007216.22.00.10.00
Balb Lama (Lama Iron/Hollanda Profili)7216.10.00.10.117216.10.00.10.12
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}