06.12.2019 50106106 Gümrük işlemleri biten eşyanın ambar çıkışında YKTS dosyasında kayıtlı TC numarasının sistemi girişi ile yapılabileceği

06.12.2019 50106106 Gümrük işlemleri biten eşyanın ambar çıkışında YKTS dosyasında kayıtlı TC numarasının sistemi girişi ile yapılabileceği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-161.99

Konu   :Ambar Çıkış İşlemleri

06.12.2019 / 50106106

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “Kesin çıkış işlemleri” başlıklı 94 üncü maddesi; “Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibi veya temsilcisine, eşyayı geçici depolama yerinden çıkarmasına izin verilir.”,

561 inci maddesinin yedinci fıkrası ise “Gümrük müşavir yardımcıları, beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir ancak, eşya sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemez ve onların adına sözlü veya yazılı istek veya itirazda bulunamaz. Vekâletnameleri olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı geçici depolama yeri veya antrepodan çıkarabilir.” Hükmünü amirdir.

Bu kapsamda; BİLGE Sisteminde Ambar Çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği modüle eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. kimlik numarasının da girilebileceği bir kutucuk ilave edilerek ambar memuru tarafından ambar çıkışı yapılırken bu kutunun doldurulması zorunlu hale getirilmiştir. Ambar çıkış işleminin onaylanması aşamasında sisteme kaydedilen T.C. kimlik numarasının Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı olan T.C. kimlik numaraları arasında yer alıp almadığı sistem tarafından kontrol edilerek, kayıtlı olmaması durumunda çıkış işlemine onay verilmeyecektir.

Bu itibarla; mağduriyet yaşanmamasını teminen gümrük müşavir yardımcılarının YKTS’ye kayıt işlemlerinin 06/01/2020 tarihine kadar tamamlanmasının sağlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}