Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar Kapsamındaki Tekstil, Konfeksiyon, Deri, Ayakkabı ve Benzeri Ürünlerde Uygulanan İlave Gümrük Vergileri Hakkındaki 20/4/2020 Tarihli ve 2429 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2705)

Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar Kapsamındaki Tekstil, Konfeksiyon, Deri, Ayakkabı ve Benzeri Ürünlerde Uygulanan İlave Gümrük Vergileri Hakkındaki 20/4/2020 Tarihli ve 2429 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2705)

29/6/2020 TARİHLÎ VE 2705 SAYILI CUMHURBAŞKANI

KARARININ EKİ KARAR

Karar Sayısı: 2705

30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı R.G.

Bazı `’İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerde uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki 20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- Bazı `İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerde uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki 20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki tabloda yer alan ve 56.03 gümrük tarife pozisyonu ile başlayan eşyalara ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 G.T.İ.P. DipnotİLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
12348
567
5603.11.10.00.00 00020202020
5603.11.90.00.11 00020202020
5603.11.90.00.12 0000000
5603.11.90.00.13 00020202020
5603.11.90.00.19 00020202020
5603.12.10.00.00 00020202020
5603.12.90.00.11 00020202020
5603.12.90.00.12 0000000
5603.12.90.00.13 00020202020
5603.12.90.00.19 00020202020
5603.13.10.00.00 00020202020
5603.13.90.00.11 00020202020
5603.13.90.00.12 0000000
5603.13.90.00.13 00020202020
5603.13.90.00.19 00020202020
5603.14.10.00.00 00020202020
5603.14.90.00.11 00020202020
5603.14.90.00.12 0000000
5603.14.90.00.13 00020202020
5603.14.90.00.19 00020202020
5603.91.10.00.00 00020202020
5603.91.90.00.11 00020202020
5603.91.90.00.12 0000000
5603.91.90.00.13 00020202020
5603.91.90.00.19 00020202020
5603.92.10.00.00 00020202020
5603.92.90.00.11 00020202020
5603.92.90.00.12 0000000
5603.92.90.00.13 00020202020
5603.92.90.00.19 00020202020
5603.93.10.00.00 00020202020
5603.93.90.00.11 00020202020
5603.93.90.00.12 0000000
5603.93.90.00.13 00020202020
5603.93.90.00.19 00020202020
5603.94.10.00.00 00020202020
5603.94.90.00.11 00020202020
5603.94.90.00.12 0000000
5603.94.90.00.13 00020202020
5603.94.90.00.19 00020202020

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
21/4/202031106
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}