İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 2703

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 2703

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 2703

30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci. 474 sayılı Kanunun 2 nci. 3283 sayılı Kanunun 2 nci. 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı listeye Ek-1’de yer alan ürünler eklenmiş ve söz konusu listeden Ek-2’de yer alan ürünler çıkarılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakam yürütür.

Ekler için :https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}