Genelge 2020-13 Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği revizesi kapsamında YYS firmaların izinli alıcı işlemleri kılavuzu

Genelge 2020-13 Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği revizesi kapsamında YYS firmaların izinli alıcı işlemleri kılavuzu

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-106.03[02]

Konu   :İzinli Alıcı İşlemleri

GENELGE

(2020/13)

21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilen izinli alıcı uygulaması kapsamındaki işlemlerin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek: İzinli Alıcı İşlemleri Kılavuzu

(https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinden de erişilebilir.)

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}