31.07.2017 26946145 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları FSMH ihtiyati tebdir kararı olsa da durdurma kararı alındığında sisteme kaydının yapılacağı

31.07.2017 26946145 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları FSMH ihtiyati tebdir kararı olsa da durdurma kararı alındığında sisteme kaydının yapılacağı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :38850468-164

Konu   :Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

 

 

31.07.2017 26946145

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İlgi : 12.07.2017 tarihli ve 38850468-164/00026462293 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 57 nci maddesi kapsamında gümrük işlemleri durdurulan eşyaya ilişkin durdurma/yakalama bilgilerinin Bakanlığımız Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Programına kaydedilmesi ve FSMH programından verilen numaranın söz konusu eşyaya ilişkin alınan Gümrük İşlemlerini Durdurma Kararına “Karar Sayısı” olarak kaydedilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 57 nci maddesi uyarınca fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal şüphesiyle gümrük işlemleri durdurulan eşyaya ilişkin durdurma bilgilerinin, Gümrük Yönetmeliği’nin 107 nci maddesinde yer alan ihtiyati tedbir kararının ibraz edilmesi beklenmeksizin durdurma işlemi ile eş zamanlı olarak FSMH programına kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin bağlantınız gümrük idarelerinde 2017 yılında gerçekleştirilen durdurmalara ilişkin dosyaların incelenerek, ihtiyati tedbir kararı ibraz edilmemiş olan durdurmalar da dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal şüphesiyle gümrük işlemleri durdurulan eşyaya ilişkin bilgilerin FSMH programına kaydedilmesinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

 

Önder GÖÇMEN

Genel Müdür a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}