02.08.2017 27014578 Aynı gümrük idaresine bağlı bir yerden başka bir yere eşya sevkinde BİLGE sisteminde yapılan düzenlemeler

02.08.2017 27014578 Aynı gümrük idaresine bağlı bir yerden başka bir yere eşya sevkinde BİLGE sisteminde yapılan düzenlemeler

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-104

Konu   :2013/5 Sayılı Genelge Kapsamı

Sevk İşlemleriyle İlgili Sistemde

Yapılacak İşlemler

 

02.08.2017 / 27014578

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın antrepoya alınması ve aynı gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yeri, antrepo ve iskeleler arasında yapılacak eşya sevklerine ilişkin usul ve esasları içeren 2013/5 sayılı Genelgenin “II- AYNI GÜMRÜK İDARESİ DENETİMİNDEKİ BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE EŞYA SEVKİ” başlıklı bölümü kapsamı eşya sevklerinde kullanılan tutanak ile ilgili olarak BİLGE sistemi Özet Beyan TC modülünde düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda sistem üzerinde aşağıdaki şekilde işlemler

yapılacaktır:

1- “Tutanak” ekranında tutanak türü olarak “GDYDUZELT” seçilecektir.

2- Sevk Bilgileri bölümünde Sevk Türü (GDY-GDY, GDY-Antrepo, Antrepo-Antrepo) ve Beyan Türü (ÖZBY, TCGB, NCTS, DİĞER) alanlarında yer alan seçeneklerden uygun olanları seçilmek suretiyle ilgili alanlara veri girişi yapılacaktır.

3- Söz konusu Genelgenin II-“a Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Geçici Depolama Yerinden Geçici Depolama Yerine Eşya Sevki” başlıklı bölümü kapsamı ithalata konu eşyanın sevkleri ile ilgili olarak eşya çıkışının yapılacağı ilk geçici depolama yerinde görevli memur tarafından;

a) Sevk Türü olarak GDY-GDY ve Beyan Türü olarak duruma göre ÖZBY veya NCTS seçilecektir.

b) Seçilen beyan türüne göre Taşıma Senedi bölümündeki ÖZBY No alanına özet beyan veya NCTS beyannamesi numarası yazılacaktır.

c) Taşıma Senedi bölümünde; özet beyan kapsamı tüm eşya sevk edilecekse “Özet Beyanın Tümü”; özet beyana bağlı bir taşıma senedindeki tüm eşya sevk edilecekse “Taşıma Senedinin Tümü”; taşıma senedi kapsamı eşyanın bir kısmı sevk edilecekse “Taşıma Satırının Bir Kısmı” seçilecektir.

d) Ambar bölümünde “Ambar Kodu” alanına eşyanın çıktığı geçici depolama yerinin kodu, “Yeni Ambar Kodu” alanına ise eşyanın sevk edileceği geçici depolama yerinin kodu yazılacaktır.

e) Sevk bilgileri bölümündeki diğer zorunlu bilgiler doldurulacaktır.

f) Taşıma Senedi bölümünde; “Özet Beyanın Tümü” veya “Taşıma Senedinin Tümü” seçildiğinde sistemde gerekli düşümler otomatik olarak yapılacak olup sadece “Taşıma Satırının Bir Kısmı” seçildiğinde “Hareket Miktarı” alanına çıkarılacak eşyanın miktar bilgisi girilecektir.

g) Tutanak onayının yapılmasını müteakip “Ambar Kodu” alanında belirlenen ambar için sistem üzerinde onaylanmış statüde ambar çıkış kaydı oluşacak ve bu kayıt üzerinden eşya çıkış işlemi gerçekleştirilecektir.

4- “II-a Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Geçici Depolama Yerinden Geçici Depolama Yerine Eşya Sevki” başlıklı bölümü kapsamı ihracata konu eşyanın sevkleri ile ilgili olarak eşya çıkışının yapılacağı ilk geçici depolama yerinde

görevli memur tarafından;

a) Sevk Türü olarak GDY-GDY ve Beyan Türüolarak “DİĞER” seçilecektir.

b) Ambar bölümünde “Ambar Kodu” alanına eşyanın çıktığı geçici depolama yerinin kodu, “Yeni Ambar Kodu” alanına ise eşyanın sevk edileceği geçici depolama yerinin kodu yazılacaktır.

c) İhracat beyannamesi olması durumunda sevk bilgileri bölümündeki “Beyanname No” alanına ihracat beyannamesi numarası girilecek, ihracat beyannamesi olmaması durumunda bu alan boş bırakılacaktır.

d) Sevk bilgileri bölümündeki diğer zorunlu bilgiler doldurulduktan sonra tutanak onayı yapılacaktır.

5- II-“a Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Geçici Depolama Yerinden Geçici Depolama Yerine Eşya Sevki” başlıklı bölüm kapsamı eşyanın girişinin yapılacağı ikinci geçici depolama yerinde görevli memur tarafından, BİLGE sisteminde “Ambar Giriş” ekranında özet beyan numarası/NCTS beyannamesi numarası yazılmak suretiyle ambar giriş kaydı çağrılarak onaylanması ile birlikte ambar giriş işlemi yapılacaktır.

6- II-“b Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Geçici Depolama Yerinden Antrepoya Eşya Sevki” başlıklı bölümü kapsamı eşya sevkleri ile ilgili olarak eşya çıkışının yapılacağı geçici depolama yerinde görevli memur tarafından;

a) Sevk türü olarak GDY-Antrepo ve beyan türü olarak duruma göre ÖZBY veya NCTS seçilecektir.

b) Seçilen beyan türüne göre Taşıma Senedi bölümündeki ÖZBY No alanına özet beyan veya NCTS beyannamesi numarası yazılacaktır.

c) Taşıma Senedi bölümünde; özet beyan kapsamı tüm eşya sevk edilecekse “Özet Beyanın Tümü”; özet beyana bağlı bir taşıma senedindeki tüm eşya sevk edilecekse “Taşıma Senedinin Tümü”; taşıma senedi kapsamı eşyanın bir kısmı sevk edilecekse “Taşıma Satırının Bir Kısmı” seçilecektir.

d) Ambar bölümünde “Ambar Kodu” alanına eşyanın çıktığı geçici depolama yerinin kodu, sevk bilgileri bölümündeki “Antrepo Kodu” alanına ise eşyanın sevk edileceği antreponun kodu yazılacaktır.

e) Sevk bilgileri bölümündeki “Beyan No” alanına antrepo beyannamesinin numarası kaydedilecektir. Ayrıca, bu bölümdeki diğer zorunlu bilgiler de doldurulacaktır.

f) Taşıma Senedi bölümünde; “Özet Beyanın Tümü” veya “Taşıma Senedinin Tümü” seçildiğinde sistemde gerekli düşümler otomatik olarak yapılacak olup sadece “Taşıma Satırının Bir Kısmı” seçildiğinde “Hareket Miktarı” alanına çıkarılacak eşyanın miktar bilgisi girilecektir.

g) Tutanak onayının yapılmasını müteakip Ambar Kodu alanında belirlenen ambar için sistem üzerinde onaylanmış statüde ambar çıkış kaydı oluşacak ve bu kayıt üzerinden eşya çıkış işlemi gerçekleştirilecektir.

h) Bir antrepo beyannamesinin birden fazla özet beyan veya NCTS kaydı ile ilişkilendirilmesi halinde her özet beyan/ NCTS kaydı için sistem üzerinde yukarıda belirtildiği şekilde ayrı tutanak oluşturulacaktır.

7- II-“b Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Geçici Depolama Yerinden Antrepoya Eşya Sevki” başlıklı bölümü kapsamı eşya sevkleri ile ilgili olarak antrepoya eşya girişi ile ilgili olarak YGM sisteminden gerekli işlemler yapılacaktır.

8- II-“c. Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Antrepodan Antrepoya Eşya Sevki” bölümü kapsamı eşya sevkleri ile ilgili olarak;

a) Sevk Türü olarak “Antrepo-Antrepo” ve Beyan Türüolarak “TCGB” seçilecektir.

b) Sevk bilgileri bölümündeki “Beyan No” alanına 7171 rejim kodlu antrepo beyannamesinin numarası kaydedilecektir.

c) Sevk bilgileri bölümündeki “Antrepo Kodu” alanına eşyanın çıkış yaptığı antrepo kodu, “Yeni Antrepo Kodu” alanına ise eşyanın sevk edileceği antrepo kodu yazılacaktır. Ayrıca bu bölümdeki diğer zorunlu bilgiler de doldurularak tutanak onaylanacaktır.

9- II-“c. Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Antrepodan Antrepoya Eşya Sevki” bölümü kapsamı eşya sevkleri ile ilgili olarak ikinci antrepoya eşya girişi ile ilgili olarak YGM sisteminden gerekli işlemler yapılacaktır.

Bu çerçevede, aynı işletmeye bağlı geçici depolama yerleri veya antrepolar arası sevkiyatlar da dahil olmak üzere, 2013/5 sayılı Genelge kapsamındaki sevkiyatların tümünde yukarıda belirtildiği şekilde sistem üzerinde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Yakup SEFER

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}