GENELGE 2017-1 2016-1 Sayılı Nakit Kontrolleri Genelgesi Hk. Değişiklik

GENELGE 2017-1 2016-1 Sayılı Nakit Kontrolleri Genelgesi Hk. Değişiklik

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı     :87375112-010.06.99

Konu   :2016/1 Sayılı Nakit Kontrolleri

Genelgesi Hk. Değişiklik

 

 

GENELGE

(2017/1)

 

 

İlgi      :18.05.2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Genelge.

 

İlgide kayıtlı Genelge’nin “Yurt İçine Nakit Girişi” başlıklı bölümün 1.1. inci maddesinin 1. inci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“1) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 14’üncü maddesi kapsamında kişisel sermaye hareketleri niteliğinde sayılan kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin veya güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal, göçmen işçilerin kendi ülkesindeki borçlarının tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları; 17’nci maddesi çerçevesinde yurt dışından temin edilen krediler ile Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlemesine ve Denetlenmesine Dair Kararın 6’ncı maddesi gereğince ham elmas ihraç bedelleri ancak bankacılık sistemi vasıtasıyla yurda getirilebilir.”

Anılan Genelge’nin “Yurt Dışına Nakit Çıkışı” başlıklı bölümün 2.1. maddesinin 2 nci fıkrasına ise aşağıdaki bentler eklenmiştir:

“g) İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin transfer bedelleri,

ğ) Uluslararası nakliyat, bankacılık, sigortacılık, dışarıya yaptırılan hizmetler ve diğer görünmeyen işlemlerle ilgili transfer bedelleri,

h) Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kar, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar,

ı) Yurt dışından temin edilen kredilere ait anapara geri ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin transfer bedelleri,

i) Ham elmas ithal bedelleri,”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}