2017-10439 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017-10439 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 2017/10439

28.07.2017 tarih ve 30137 sayılı R.G.

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 31/5/2017 tarihli ve 58761 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve madde ismi belirtilen eşyalara ilişkin gümrük vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTİP

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

8

5

6

7

7214.20.00.00.11 Enine kesiti 6-8 mm.  (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0

5,6

10

10

10

10

10

7214.20.00.00.12 Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0

5,6

10

10

10

10

10

7214.20.00.00.13 Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

0

5,6

10

10

10

10

10

7214.20.00.00.14 Enine kesiti 26 mm.den  fazla olan yuvarlak çubuklar

0

5,6

10

10

10

10

10

7214.20.00.00.15 Dört köşeli çubuklar

0

5,6

10

10

10

10

10

7214.20.00.00.16 Altı köşeli çubuklar

0

5,6

10

10

10

10

10

7214.20.00.00.19 Diğer köşeli çubuklar

0

5,6

10

10

10

10

10

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}