2017-10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017-10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARINA İLŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2017/10467

28.07.2017 tarih ve 30137 sayılı R.G.

Ekli “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/6/2017 tarihli ve 75288 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Karara ekte yer alan liste eklenmiştir.

“MADDE 1- (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi istisnası, ekli listede yer alan kara ve deniz sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Ekli listede yer alan Çıldır Aktaş, Dilucu, Kapıköy ve Sarp kara sınır kapıları ile Alsancak, Derince, Giresun, İskenderun, Karasu, Samsun, Trabzon, Yalova ve Zonguldak deniz sınır kapılarında istisna uygulamasına, bu sınır kapılarındaki gümrüklü sahada akaryakıt istasyonlarının kurulduğunun ve genel güvenlik önlemlerinin alındığının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edildiği tarihten itibaren başlanır.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/8/2006

26249

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin

Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/11/2006

26348

2-

30/12/2006

26392 (4. Mükerrer)

3-

29/8/2007

26628

4-

11/6/2011

27961

 

SINIR KAPILARI LİSTESİ

Sıra No

Kara Sınır Kapıları

İli

1

Çıldır Aktaş

Ardahan

2

Dilucu

Iğdır

3

Gürbulak

Ağrı

4

Hamzabeyli

Edirne

5

İpsala

Edirne

6

Kapıköy

Van

7

Kapıkule

Edirne

8

Sarp

Artvin

Sıra No

Deniz Sınır Kapıları

İli

1

Alsancak

İzmir

2

Ambarlı

İstanbul

3

Çeşme

İzmir

4

Derince

Kocaeli

5

Giresun

Giresun

6

İskenderun

Hatay

7

Karasu

Sakarya

8

Kepez

Çanakkale

9

Mersin

Mersin

10

Pendik

İstanbul

11

Samsun

Samsun

12

Tekirdağ

Tekirdağ

13

Trabzon

Trabzon

14

Yalova

Yalova

15

Zonguldak

Zonguldak

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}