26.07.2017 26830573 Lastik İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile Bakanlar Kuruluna teklif edildiği geçici önlemin kararname ile uygulanacağı

26.07.2017 26830573 Lastik İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile Bakanlar Kuruluna teklif edildiği geçici önlemin kararname ile uygulanacağı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-113.02

Konu   :Lastik İthalatı- İthalatta Korunma

Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2017/1)

 

 

 

26.07.2017 / 26830573

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Ekonomi Bakanlığından alınan 25.07.2017 tarihli ve 818131 sayılı yazıda,

“Malumları olduğu üzere araç lastiklerinde 6/4/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2017/1 sayılı Tebliğ ile korunma önlemi soruşturması açılmış olup Tebliğ’de 200 gün süreyle 0,50 dolar/kg tutarında ek mali yükümlülük biçiminde geçici önlem uygulanması için Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulacağı hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımıza e-posta ve telefon yoluyla gelen sorulardan, bazı gümrük idarelerince söz konusu ürünlerde temainat şeklinde geçici uygulandığı anlaşılmaktadır.

6/4/2017 tarihinde yayımlanan 2017/1 sayılı Tebliğ, korunma önlemi soruşturması açılışının tüm ilgili taraflara bildirilmesi amacı taşımakta olup ek mali yükümlülük biçimindeki geçici önlem uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Korunma önlemleri kapsamında geçici önlem ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulabilmektedir. Bu nedenle, soruşturma kapsamı ürünler için Bakanlar Kurulu Kararı yayımından önce geçici önlem uygulanmaması gerekmektedir.” denilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

 

Alpay ARAS

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}