17.12.2018 39883239 Bulgaristan Varışlı Taşıtlar

17.12.2018 39883239 Bulgaristan Varışlı Taşıtlar

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-120.05.01

Konu   :Bulgaristan Varışlı Taşıtlar

 

 

17.12.2018 / 39883239

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İlgi      :11.12.2018 tarihli ve 96603261-120.05.01/00039699707 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, gerek Kapıkule gerekse de Kapitan Andreevo sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılarak buralarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilebilmesine yönelik olarak, 18.12.2018 tarihi itibarıyla: bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmalarının uygun bulunduğu bildirilmişti.

Konuya ilişkin olarak yeniden yapılan değerlendirme neticesinde; yeni bir bildirime ülkeler ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova varışlılar hariç olmak üzere, bitki sağlığı açısından kontrole tabi eşyayı taşıyan taşıtların, 25.12.2018 tarihi itibarıyla Hamzabeyli Gümrük Kapısını kullanarak çıkış yapmaları şeklinde güncellenmesi uygun bulunmuştur. Bu sebeple, bu talimatımız kapsamındaki taşıtların adı geçen gümrük kapısından çıkış yapmalarını temin edecek şekilde işlem yapılması önem arz etmektedir.

Konu hakkında TİM, TOBB, UND, UTİKAD, UKAT ve Gümrük Müşavirleri Derneklerine gerekli bilgilendirme yapılacak olup bu hususta bağlantınız gümrük idarelerince görevli personelin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}