Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvanc…

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvanc…

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE

TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 18.12.2018 tarihli ve 30629 sayılı R.G.

MADDE 1 –  5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin adı “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini” ibaresi “tarım ve orman müdürlüklerini” şeklinde; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde; 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince” ibaresi “tarım ve orman müdürlüklerince” şeklinde; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı”, ikinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının”  şeklinde; 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri “Ticaret Bakanlığı” şeklinde; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan listedeki 26 numaralı satır aşağıdaki şekilde, 14 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 32 numaralı satır yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” ve “(2)” numaralı dipnotlar eklenmiş, diğer satır numaraları ve dipnot buna göre teselsül ettirilmiştir.

26

İzmir

İzmir Gümrük Müdürlüğü

Yetkili(1)

Yetkili

Yetkili

                                                                                                                                                                            “

                “

15

Gaziantep

Karkamış Gümrük Müdürlüğü

………….

Yetkili

Yetkili

                                                                                                                                                                            “

                “

18

Hatay

Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü

………….

Yetkili

Yetkili

                                                                                                                                             “

                “

23

İstanbul

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

                                                                                                                                             “

                “

30

Kars

Kars Gümrük Müdürlüğü(2)

………….

Yetkili

Yetkili

                                                                                                                                             “

                “

31

Kilis

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü

………….

Yetkili

Yetkili

                                                                                                                                             “

                “

32

Kilis

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü

………….

Yetkili

Yetkili

                                                                                                                                             “

“(1) Sadece canlı balıklar”

“(2) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen veteriner kontrolüne tabi ürünlerin transit işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listedeki 14 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 15 ve 36 numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satır ile birlikte “(2)” numaralı dipnot eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

                “

28

Kars

Kars Gümrük Müdürlüğü(2)

                                                                                                                                             “

“(2) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen orman ürünleri ile ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin eki Ek-3’te yer alan listedeki 14 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 15 ve 32 numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” numaralı dipnot eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

                “

15

Gaziantep

Karkamış Gümrük Müdürlüğü

                                                                                                                                                                            “

                “

19

Hatay

Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü

                                                                                                                                             “

                “

24

İstanbul

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

                                                                                                                                             “

                “

32

Kars

Kars Gümrük Müdürlüğü(1)

                                                                                                                                             “

                “

33

Kilis

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü

                                                                                                                                             “

                “

34

Kilis

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü

                                                                                                                                             “

“(1) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi çoğaltım materyali ile ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin üncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listedeki 19 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş; 20 ve 47 numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

20

Gaziantep

Karkamış Gümrük Müdürlüğü

                                                                                                                                                                            “

                “

26

Hatay

Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü

                                                                                                                                             “

                “

32

İstanbul

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

                “

42

Kilis

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü

                                                                                                                                             “

MADDE 7 – Aynı Tebliğin eki Ek-5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

“Ek-5

GIDA MADDELERİNİN RESMİ KONTROLLERİ

 

SIRA NO

İL MÜDÜRLÜĞÜ

1

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

2

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

3

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

4

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

5

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

6

Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

7

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

8

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

9

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

10

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

11

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

12

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

13

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

14

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

15

Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)

16

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

17

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

18

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

19

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

20

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

21

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

22

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)

23

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

24

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

25

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

26

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

27

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

28

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)

29

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

30

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

31

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

32

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

33

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(2)

34

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

35

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (1)

36

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü(1)

37

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

38

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

39

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

40

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

41

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

(1) Sınır ticareti kapsamındaki eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkili İl Tarım ve Orman müdürlükleridir.

(2) Yalnızca Karasu Limanından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkilidir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin eki Ek-6’da yer alan 11 numaralı satırdaki “Kapıkule TIR” ibaresi “Kapıkule” olarak değiştirilmiş, listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

3

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

                                                                                                                             “

4

Pendik Gümrük Müdürlüğü

Pendik Gümrük Müdürlüğü

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}