07.07.2017 26287243 Elmas ve kımetli taşların kıymet maden tanımı kapsamında olmamasından dolayı KKDF na tabi olduğu

07.07.2017 26287243 Elmas ve kımetli taşların kıymet maden tanımı kapsamında olmamasından dolayı KKDF na tabi olduğu

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-156.06

Konu   :Kıymetli Taşlar-KKDF

 

 

 

07.07.2017 / 26287243

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İlgi      :28.12.2016 tarihli ve 85593407-156.06/00021374118 sayılı dağıtımlı yazımız.

İlgide kayıtlı dağıtımlı yazımız konusunda, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na yönelik 29.01.2016 günlü ve 13207364 sayılı yazımıza cevaben anılan Başkanlık’tan alınan ve ilgide kayıtlı talimat yazımızdaki hususları teyit eden 03.07.2017 tarihli ve 81280 sayılı yazıları ve eki ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Yakup SEFER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}