11.07.2017 26416665 Akaryakıt hariç indirimle teminat için 24928728 Onay kapsamı Müdürlüklere başvuru ve Bölge Müdürlüğü mütalaası

11.07.2017 26416665 Akaryakıt hariç indirimle teminat için 24928728 Onay kapsamı Müdürlüklere başvuru ve Bölge Müdürlüğü mütalaası

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-157.01

Konu   :2017/24928728 Sayılı Onay

Kapsamı İşlemlerin Sisteme

Tanıtılması

11.07.2017 / 26416665

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :12.05.2017 tarihli, 24972005 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, Bakanlık Makamının 12.05.2017 tarihli, 2017/24928728 sayılı Olur’ları ile;

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin dördüncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan eşyanın depolandığı akaryakıt antrepolarında, antrepo işleticilerince, depolanan eşya miktarından bağımsız ve sabit olarak 2.000.000 Avro teminat verilmesinin; ayrıca bu sabit teminata ilave olarak, antrepoya alınan eşyaya ilişkin işletici ya da kullanıcıdan alınacak teminatın eşyaya ait Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dahil gümrük vergileri ile diğer mali yükümlülükler toplamının %10’u olarak alınmasının,

Akaryakıt antrepolarına konulan eşyanın ithal edilmek istenmesi halinde ithalat sebebiyle alınacak teminatın ilgili mevzuatına göre alınmasının ve yukarıda belirtilen şekilde indirimli teminat uygulamasından faydalandırılmamasının,

Diğer yandan, bu şekilde teminat uygulamasından yararlanmak istenilmemesi halinde işlemlerin genel hükümlere göre tekemmül ettirilmesinin,

Uygun bulunduğu hususları belirtilmiştir.

Bu çerçevede, mezkur Onay konusu işlemlerle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce sistemde düzenleme yapılabilmesini teminen;

-Söz konusu teminat uygulamasından yararlanmak isteyen firma tarafından ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması,

-İlgili gümrük müdürlüğünce, talebe ilişkin olarak 2017/24928728 sayılı Onay kapsamı işlemlerin gerçekleştirildiğinin (sabit olarak 2.000.000 Avro teminat verilmesi de dahil) tespit ve teyit edilmesi halinde mütalaasıyla birlikte başvurunun Bölge Müdürlüğünüze gönderilmesi,

-Gerekli değerlendirmenin yapılarak Bölge Müdürlüğünüz mütalaasıyla birlikte talebe ilişkin işlemlerin Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereği ile bağlantınız gümrük müdürlüklerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}