20.07.2017 26679167 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuruları (OKSB) 15.8.2017 den önce başlayacağı, usul ve esasları ile sistem kayıtları

20.07.2017 26679167 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuruları (OKSB) 15.8.2017 den önce başlayacağı, usul ve esasları ile sistem kayıtları

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-106.01.01

Konu   :Onaylanmış Kişi Statü

Belgesi Başvuruları

 

20.07.2017 / 26679167

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, 23.11.2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde yapılan düzenleme ile onaylanmış kişi statüsüne ilişkin A, B ve C sınıfı ayrımı 15.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kaldırılmıştır.

Bu durumda, 15.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni onaylanmış kişi statüsü kapsamı hak ve yetkilerden faydalanmaya devam etmek isteyen A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin bu belge için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak, bahse konu mevzuat değişikliğinin 15.08.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olması nedeniyle yeni onaylanmış kişi statü belgesi için yapılacak başvuruların da bu tarih itibariyle yapılması gerekmekle birlikte bu durum yetkili bölge müdürlüklerinde aşın iş yoğunluğuna sebep olacaktır.

Bu hususlar göz önünde bulundurularak, bu kişilerce yapılacak statü belgesi başvurularının 15.08.2017 tarihinde önce yapılmasına olanak sağlanabilmesi için başvuru sürecinin aşağıda belirtilen usullere göre yürütülmesi gerekmektedir.

1. Hali hazırda geçerli olan A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine (OKSB) sahip olup anılan Tebliğin 42/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan koşulları sağlayanlarca aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin talep edilmesi durumunda, bu taleplerini içerecek şekilde doldurulmuş başvuru formu (Anılan Tebliğ değişikliği kapsamında değiştirilen Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin Gümrük Genel Tebliğ’in 9 no’lu eki) ve aranan tüm belgeler ile birlikte yetkili bölge müdürlüğüne 15.08.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan onaylanmış kişi statü belgesi için başvuru yapılması.

2. Hali hazırda geçerli olan A ve B Sınıfı OKSB’ye sahip olan kişilerce Tebliğin 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin talep edilmemesi durumunda, yeni başvuru formu (Anılan Tebliğ değişikliği kapsamında değiştirilen Onaylanmış Kişi Statüsüne Gümrük Genel Tebliğ’in 9 no’lu eki) ve aranan tüm belgeler ile yetkili bölge müdürlüğüne 15.08.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan onaylanmış kişi statü belgesi için başvuru yapılması.

3.Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) tarafından, onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesine ilişkin olarak YGMS Programının “Tespit Koduna Özel Alanlar” bölümünde “C Sınıfı”nın seçilmesi.

4.Yetkili bölge müdürlüğünce gerçekleştirilen başvuru incelemesinin 15.08.2017 tarihi öncesinde tamamlanması ve onaylanmış kişi statü belgesi için aranan koşullarının karşılandığının tespit edilmesi halinde;

a) Başvurunun sonuçlandırılmadan bekletilerek 15.08.2017 tarihinde onaylanmış kişi statü belgesi düzenlenmesi,

b) Belgeye ilişkin sisteme kayıt işlemlerinin 14.08.2017 tarihi itibariyle yapılması.

c) Sisteme kayıt işlemlerinin yapılmasında;

– 15.08.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin talep edilmemiş olması veya bu talebin reddedilmesi durumunda Mavi Hat ve BS Takip programında yeni oluşturulan onaylanmış kişi statüsü profiline (OKS) kayıt yapılması,

– 15.08.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma talebinin olumlu sonuçlandırılması halinde, Mavi Hat ve BS Takip programında yeni oluşturulan 42/A profiline (OKS-42A) kayıt yapılması,

– Yapılan inceleme neticesinde olumlu olarak sonuçlandırılan bir başvuru sonucunda aynı anda hem OKS hem de OKS-42/A profillerine kayıt yapılmaması, bunlardan yalnızca inceleme sonucuna göre uygun olanına kayıt yapılması,

– Hiçbir surette Mavi Hat ve BS Takip programında yer alan mevcut A, B, C veya Mavi Hat profillerine kayıt yapılmaması,

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Müsteşar a.

Müsteşar Yardımcısı

 

 

Dağıtım:

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}