06.09.2017 27681384 KDV Tebliğinde yapılan değişiklik ile ithalat vergileri ödemelerinde ÖTV nin de mahsup edilebilmesi

06.09.2017 27681384 KDV Tebliğinde yapılan değişiklik ile ithalat vergileri ödemelerinde ÖTV nin de mahsup edilebilmesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :80572740-156.02

Konu   :13 Seri No:Lu Katma Değer Vergisi

            Genel Uygulama Tebliğinde

            Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

06.09.2017 / 27681384

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi       :20.03.2017 tarih ve 23503507 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 16.08.2017 tarih ve E.102905 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali TOKSÖZ

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

EK :16.08.2017 tarih ve E.102905 sayılı yazı

 

DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı     :64994458-130[5532-862]-E.102905                                                                                   16.08.2017

Konu   :Genel Yazı

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

 

 

İlgi      :26.12.2016 tarihli ve 64994458-130[5500-4584]-E.E.139311 sayılı yazı

İlgide kayıtlı yazıda, 7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 12 nci maddesinde yer alan düzenleme ile mükelleflerin KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubunun kaldırıldığı belirtilerek, ilgili gümrük idareleri tarafından ithalde alınan vergilerin mahsubuna ilişkin vergi dairelerine hitaben gönderilen yazılarda ÖTV borçlarına yer verilmemesi gerektiği ifade edilmiştir.

Ancak, 7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 12 nci maddesinde yer alan düzenlemenin iptali davasında Danıştay Dördüncü Dairesince 18.04.2017 tarih ve Esas No: 2016/19930 sayılı Karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine, 22.06.2017 tarih ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubunu kaldıran düzenlemeden vazgeçilmiş ve ÖTV borçlarına mahsuben iadenin vergi inceleme raporu ile yapılacağı düzenlenmiştir.

Bu itibarla, ilgili gümrük idareleri tarafından, ithalde alınan vergilerin mahsubuna yönelik olarak vergi dairelerine gönderilen yazılarda ÖTV borçlarına yer verilmeyeceğine ilişkin ilgide kayıtlı yazının dikkate alınmaması ve vergi inceleme raporu neticesine göre ÖTV borçlarına mahsubun mümkün olduğu hususunun bilgi edinilmesi ve gereğini arz ederim.

 

Mahmut SÜTCÜ

Bakan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}