08.09.2017 27740613 Ulusal transit NCTS uygulaması ile TRIM-TREX Detaylı Beyan Transit Uygulamasının Kaldırılmasının kaldırılması

08.09.2017 27740613 Ulusal transit NCTS uygulaması ile TRIM-TREX Detaylı Beyan Transit Uygulamasının Kaldırılmasının kaldırılması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-120.99

Konu   :Detaylı Beyan Transit

Uygulamasının Kaldırılması

 

08.09.2017 / 27740613

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

01.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 214/1 inci maddesinde ortak ve ulusal transit rejimlerinde eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik etmek üzere transit refakat belgesinin kullanılacağı, 213 üncü maddesinde ise transit beyanı olarak hangi belgelerin kullanılacağı hususları hükme bağlanmıştır. Buna ilave olarak, anılan Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikle, toplu ve götürü teminatın 01.11.2017 tarihi itibarıyla transit rejiminde kullanımına son verilmektedir.

Bu itibarla, yapılan mevzuat değişikliklerine uygun olarak tüm ulusal transit işlemlerinin NCTS sistemine taşınmasını teminen 09.10.2017 tarihi itibariyle;

1. TCGB Detaylı Beyan Transit Uygulaması (TRIM/TREX) kaldırılacak,

2. Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi ile NCTS arasında entegrasyon sağlanacak,

3. Gümrük müşavirlerinin dolaylı temsilci sıfatıyla transit beyannamesi tescil edilebilmelerine imkan verilecek,

4. NCTS üzerinden ulusal transit kapsamında işlem gören transit beyannamelerine kıymet alanı eklenecek ve Bakanlık tarafından belirlenen liste kapsamındaki eşyanın, bir kara sınır kapısından bir iç gümrüğe sevk edilmesi halinde kıymet alanının doldurulması zorunlu hale getirilecek,

5. Hareket gümrük idaresinde eşyaya ilişkin yapılan tespitlerin sisteme kaydedilmesini teminen NCTS hareket gümrük idaresi kontrolü ekranına hat ayrımı olmaksızın “Muayene Tespit” ekranı eklenecek,

6. Hareket gümrük idaresince “Muayene Tespit” ekranına girilen bilgilerin varış gümrük idaresince görüntülenebilmesi sağlanacaktır.

Bu kapsamda bağlantı gümrük idarelerinizce yapılacak değişikliklere ilişkin gerekli hazırlıkların yapılması geçiş sürecinde sorun yaşanmaması adına önem arz etmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

H. Hasan Murat ÖZSOY

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}