Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 2501

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 2501

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2501

09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı R.G.

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu KararınınYayımlandığı Resmi Gazetenin
Karar TarihiKarar SayısıTarihiSayısı
15/6/20122012/330519/6/201228328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan DüzenlemelerinYayımlandığı Resmi Gazetelerin
Karar TarihiKarar SayısıTarihiSayısı
2/10/20122012/380213/10/201228440
28/1/20132013/428815/2/201328560
27/5/20132013/476330/5/201328662
27/1/20142014/60589/5/201428995
30/6/20142014/65886/8/201429080
15/12/20142014/72735/3/201529286
16/3/20152015/74968/4/201529320
20/8/20152015/805027/8/201529458
9/11/20152015/821619/11/201529537
29/2/20162016/87158/4/201629678
7/9/20162016/91395/10/201629848
13/2/20172017/991722/2/201729987
24/4/20172017/101113/5/201730055
17/7/20172017/1058517/8/201730157
25/12/20172017/1117530/12/201730286 (3. Mükerrer)
16/10/20172017/1113320/01/201830307
17/1/20182018/1129722/2/201830340
9/4/20182018/1165128/4/201830405
14/5/20182018/1181622/6/201830456
4/6/20182018/1193022/6/201830456
13/9/20189114/9/201830535
8/11/20183239/11/201830590
27/2/201979828/2/201930700
6/8/201914027/8/201930855
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}