08.05.2020 54212785 Deniz ve hava taşıtlarında bulunan transit akaryakıtın dahilde tüketilmesi halinde ek tahakkuk düzenlenmeksizin tahsilat yapılması

08.05.2020 54212785 Deniz ve hava taşıtlarında bulunan transit akaryakıtın dahilde tüketilmesi halinde ek tahakkuk düzenlenmeksizin tahsilat yapılması

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :52707093-140.01.01
Konu   :İhrakiye İşlemleri-Tahsilat Takip
 Programı
08.05.2020 / 54212785
DAĞITIM YERLERİNE
 
Bakanlığımıza intikal eden dilekçelerden, deniz ve hava taşıtlarına ihracat ya da transit hükmünde teslim edilen akaryakıtın dahili seferde tüketilen kısmının vergilendirilmesinde bazı gümrük idarelerince “Tahsilat Takip Programı-TTP” kullanılarak tahakkuk ve tebligat işlemleri yapıldığı ve bu durumda mezkur Program tarafından hesaplanan ek tahakkuk faizinin tebliğ edilmesinin yükümlülerin mağduriyetine yol açtığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu’nun 176ncı maddesi uyarınca deniz ve hava taşıtlarına ihracat ya da transit hükmünde vergisiz olarak teslim edilen yakıtın dahili seferde kullanılan kısmının vergilendirilmesinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 481 ile 482 nci maddeleri ile 2013/36 sayılı Genelge hükümleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu ihrakiyeye ilişkin tahsil edilmesi gereken vergilerin ek tahakkuk kararı düzenlenmeksizin yükümlüsüne tebliğ edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tahakkuk ve tebliğ işlemlerinin matbu bir yazı ile yapılması durumunda tahakkukun takibinde etkisiz kalındığı gerekçesiyle bazı gümrük müdürlüklerince söz konusu programın kullanıldığı anlaşılmaktır.
Bu itibarla, ihrakiye olarak verilen yakıtın yurt içinde kullanılan kısmına ilişkin vergi tahakkuku ve tebligatının herhangi bir ek tahakkuk faizi hesaplanmaksızın TTP üzerinden yapılabilmesine yönelik mezkur Programın “Kesinleşmiş Alacaklar Modülü” altında ayrı bir sekme açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Bununla birlikte, söz konusu düzenleme kullanıma hazır hale getirilinceye kadarki sürede yükümlü sızlanmalarının önüne geçilmesini teminen ihrakiyelerde vergi tahakkuk, takip ve tahsilat işlemlerinin manuel olarak yürütülmesine ilişkin bağlantınız gümrük idarelerinin talimatlandırılması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
Dağıtım:
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}