Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği Tebliğ No 2016-55 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2018-18

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği Tebliğ No 2016-55 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2018-18

TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/55)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2018/18)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:02.05.2018 tarihli ve 30409 sayılı R.G.

MADDE 1 – 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/55)’nin Distile Alkollü İçki Kategorilerinin Tanımları ve Özellikleri Başlıklı EK-1 listesinin (b) maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Rom aromalandırılmamalıdır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}