Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri 105 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri 150

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri 105 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri 150


GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 150)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından::02.05.2018 tarih ve 30409 sayılı R.G.

MADDE 1 – 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Aksaray Gümrük Müdürlüğü

2

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

3

Ankara Gümrük Müdürlüğü

4

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

5

Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

6

Bolu Gümrük Müdürlüğü

7

Denizli Gümrük Müdürlüğü

8

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

9

Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

10

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

11

Giresun Gümrük Müdürlüğü

12

Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü

13

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

14

İzmir Gümrük Müdürlüğü

15

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

16

Malatya Gümrük Müdürlüğü

17

Mersin Gümrük Müdürlüğü

18

Muratbey Gümrük Müdürlüğü

19

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

20

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

21

Yalova Gümrük Müdürlüğü

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Ek-1’de belirtilen listede yer alan eşya bu Tebliğ kapsamı dışındadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip firmaların tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/2/2013

28572

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/10/2013

28784

2-

14/2/2015

29267

3-

27/2/2016

29637

4-

25/2/2018

30343

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}