Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Bel…

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Bel…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından:28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı ve R.G.

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-3’ünde yer alan listeye 39 numaralı satırdan gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

40ŞanlıurfaCeylanpınar Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-4’ünde yer alan listeye 56 numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

57ŞanlıurfaCeylanpınar Gümrük Müdürlüğü

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-5’inde yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş; aynı listedeki Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait (1) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

7 Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

9 Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-6’sında yer alan listeye 10 numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

11İpsala Gümrük MüdürlüğüTekirdağ Gümrük Müdürlüğü

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
5/10/201328786
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
1-4/4/201428962
2-14/6/201529386
3-18/11/201529536
4-28/6/201629756
5-11/3/201730004
6-19/8/201730159
7-28/10/201730224
8-2/5/2018                   30409 (Mükerrer)
9-18/12/201830629
10-24/7/201930841
11-5/5/202031118
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}