Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ

TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

“Ek-1

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

SRB001(*) 0602.40.00.00.00 Güller (aşılı veya aşısız) 01.01-31.12 2 Ton EOTY

SRB002(*)

 

 

 

0602.90.41.00.11 Çelikler

01.01-31.12

 

 

 

2 Ton

 

 

 

EOTY

 

 

 

0602.90.41.00.12 Fidanlar
0602.90.41.00.29 Diğerleri
SRB003(*) 0602.90.46.00.00, 0602.90.47.00.00, 0602.90.48.00.00 Diğerleri 01.01-31.12 2 Ton EOTY
SRB004

06.03

(0603.90.00.00.00

hariç)

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) 01.01-31.12 200 Kg EOTY
SRB005 0701.10.00.00.00 Tohumluk 01.01-31.12 20 Ton EOTY
SRB006 0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş) 01.06-30.09 20 Ton EOTY
SRB007 0703.90 Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler 01.01-31.12 20 Ton EOTY

SRB008

 

 

0704.90.10.00.11 Beyaz lahana

01.01-31.12

 

 

20 Ton

 

 

EOTY

 

 

0704.90.10.00.12 Kırmızı lahana
SRB009 0706.10 Havuçlar ve şalgamlar 01.01-31.12 20 Ton EOTY
SRB010 0708.10 Bezelye (Pisum sativum) 01.01-31.12 5 Ton EOTY
SRB011 0708.90 Diğer baklagiller 01.01-31.12 5 Ton EOTY
SRB012 0709.60 Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler 01.07-30.09 10 Ton EOTY
SRB013 0710.21.00.00.00 Bezelye (Pisum sativum) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
SRB014 0710.22.00.00.00 Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
SRB015 0710.40.00.00.00 Tatlı mısır 01.01-31.12 20 Ton EOTY

SRB016

 

 

 

 

 

0713.35 Börülce

01.01-31.12

 

 

 

 

 

10 Ton

 

 

 

 

 

EOTY

 

 

 

 

 

0713.60 Güvercin bezelye (Cajanus cajan)
0713.33.10.00.11 Barbunya
0713.33.90.00.11 Barbunya
0713.90 Diğerleri
SRB017 0811.10 Çilek 01.01-31.12 10 Ton EOTY
SRB018 0811.20 Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier (bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü 01.01-31.12 20 Ton EOTY
SRB019 0811.90.75.00.00 Vişne (Prunus cerasus) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
SRB020 0813.20.00.00.00 Erik 01.01-31.12 10 Ton EOTY

SRB021

 

 

0909.61.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyveleri]

01.01-31.12

 

 

10 Ton

 

 

EOTY

 

 

0909.62.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyveleri]
SRB022 0910.99, 1211.90.86.00.31, 1211.90.86.00.41 Diğerleri, biberiye 01.01-31.12 10 Ton EOTY

SRB023

 

 

 

1001.99.00.00.11 Adi buğday

01.01-31.12

 

 

 

10.000 Ton

 

 

 

T

 

 

 

TTY

 

 

 

TMO

 

 

 

1001.99.00.00.12 Mahlut
1001.99.00.00.13 Kaplıca (kızıl) buğday
SRB024 1005.90 Diğerleri 01.01-31.12 5.000 Ton T TTY TMO
SRB025 1008.30.00.00.00 Kuş yemi 01.01-31.12 10 Ton EOTY
SRB026 1208.10 Soya fasulyesinin unu ve kaba unları 01.01-31.12 20 Ton EOTY
SRB027(*) 1209.10.00.00.00 Şeker pancarı tohumları 01.01-31.12 10 Ton EOTY
SRB028(*) 1209.21.00.00.00 Yonca tohumu 01.01-31.12 10 Ton EOTY

SRB029

 

 

 

 

 

1209.29.45.00.11 Vicia sativa L. türü fiğ

01.01-31.12

 

 

 

 

 

10 Ton

 

 

 

 

 

EOTY

 

 

 

 

 

1209.29.45.00.12 Diğer tür fiğ
1209.29.45.00.13 Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar
1209.29.45.00.14 Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)
1209.29.45.00.15 Tavus otları (Agrosties) tohumu

SRB030

 

 

 

 

 

 

 

1209.29.80.00.11 Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.)

01.01-31.12

 

 

 

 

 

 

 

10 Ton

 

 

 

 

 

 

 

EOTY

 

 

 

 

 

 

 

1209.29.80.00.12 Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları
1209.29.80.00.13 Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumları
1209.29.80.00.14 Korunga (Onobrychis sativa L.)
1209.29.80.00.15 Burçak (Vicia ervilia Willd.)
1209.29.80.00.16 Sorgum tohumu
1209.29.80.00.17 Yem şalgamı tohumu
1209.29.80.00.18 Diğerleri

SRB031

 

 

1207.70.00.00.00 Kavun, Karpuz tohumu

01.01-31.12

 

 

10 Ton

 

 

EOTY

 

 

1209.91

(1209.91.30.00.00, 1209.91.80.00.11

hariç)

Sebze tohumları
SRB032 1209.99.10.00.00 Orman ağaçlarının tohumları 01.01-31.12 10 Ton EOTY

SRB033

 

 

1211.50.00.00.00 Efedra (Ephedra)

01.01-31.12

 

 

10 Ton

 

 

EOTY

 

 

1211.90

(1211.90.30.00.00,

1211.90.86.00.31,

1211.90.86.00.41

hariç)

Diğerleri
SRB034 15.17 Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) 01.01-31.12 4 Ton EOTY
SRB035 1518.00.31.00.00 Ham olanlar 01.01-31.12 5 Ton EOTY
SRB036 16.04 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler 01.01-31.12 5 Ton EOTY
SRB037 17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
SRB038 18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 01.01-31.12 10 Ton EOTY
SRB039 1901.10 Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
SRB040 19.02 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) 01.01-31.12 15 Ton EOTY
SRB041 19.05 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler 01.01-31.12 20 Ton EOTY
SRB042 2001.10.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar 01.01-31.12 10 Ton EOTY
SRB043 2001.90.30.00.00 Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 01.01-31.12 10 Ton EOTY

SRB044

 

 

2004.90.50.00.11 Bezelye

01.01-31.12

 

 

10 Ton

 

 

EOTY

 

 

2004.90.50.00.12 Taze fasulyeler
SRB045 20.08 (2008.11.10.00.00, 2008.19.19, 2008.19.95, 2008.19.99.00.11, 2008.19.99.00.12, 2008.30, 2008.99.85.00.00, 2008.99.91.00.00 hariç) Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
SRB046

20.09

(2009.11,

2009.12.00.00.00,

2009.19,

2009.31,

2009.39,

2009.71,

2009.79 hariç)

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın 01.01-31.12 10 Ton EOTY
SRB047 21.04 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları 01.01-31.12 5 Ton EOTY
SRB048 2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) 01.01-31.12 7,5 Ton EOTY

SRB049

 

 

2106.10.20.00.11 Diyet mamaları

01.01-31.12

 

 

5 Ton

 

 

EOTY

 

 

2106.10.20.00.19 Diğerleri
SRB050 2106.90 Diğerleri 01.01-31.12 5 Ton EOTY
SRB051 22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) 01.01-31.12 5.000 lt EOTY

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}