Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

 

“Ek-1

Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.Î.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

MOR001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0302.42.00.00.00 Hamsi balıkları (Engraulis spp.)

01.01-31.12

 

 

6 Ton

 

 

EOTY

 

 

0302.45 İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.)
0302.46.00.00.00 Cobia (Rachycentron canadum)
0302.54 Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.)
0302.55.00.00.00 Alaska mezgit (Theragra chalcogramma)
0302.56.00.00.00 Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0302.59 Diğerleri
0302.71.00.00.00 Tilapya (Oreochromis spp.)
0302.72.00.00.00 Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0302.73.00.00.00 Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labco spp., osteochilus hasselti, Leptobarbus hoceveni, Megalobrama spp.)
0302.79.00.00.00 Diğerleri
0302.82.00.00.00 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0302.84 Deniz levreği (Dicentrarchus spp.)
0302.85 İzmaritgiller (Sparidae)
0302.49 Diğerleri
0302.89 Diğerleri

MOR002

 

 

0303.42 Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares)

01.01-31.12

 

 

20 Ton

 

 

EOTY

 

 

0303.44 Bigeye orkinosu (Thunnus obesus)

MOR003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304.31.00.00.00 Tilapya balığı (Oreochromis spp.)

01.01-31.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304.32.00.00.00 Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304.33.00.00.00 Nil Levreği (Lates niloticus)
0304.39.00.00.00 Diğerleri
0304.41.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0304.42 Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)
0304.43.00.00.00 Yassı balıklar (Plcuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae)
0304.44 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidac, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar
0304.45.00.00.00 Kılıç balığı (Xiphias gladius)
03.04.47 Köpek balıkları
0304.48.00.00.00 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0304.49 Diğerleri
0304.51.00.00.00 Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piccus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaşlar (Channa spp.)
0304.52.00.00.00 Alabalıkgiller
0304.53.00.00.00 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar
0304.54.00.00.00 Kılıç balığı (Xiphias gladius)
0304.56 Köpek balıkları
0304.57.00.00.00 Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0304.59.10.00.00 Tatlı su balıkları
0304.59.50.00.00 Ringa balığı flapları
0304.59.90.00.00 Diğerleri
0304.61.00.00.00 Tilapya balığı (Oreochromis spp.)
0304.62.00.00.00 Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304.63.00.00.00 Nil Levreği (Lates niloticus)
0304.69.00.00.00 Diğerleri
0304.71 Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik morinası -Gadus ogac, Pasifik morinası -Gadus macrocephalus)
0304.72.00.00.00 Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0304.73.00.00.00 Kömür balığı (Pollachius virens)
0304.74 Berlam balıkları (Merluccius spp.,Urophycis spp.)
0304.75.00.00.00 Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)
0304.79 Diğerleri
0304.81.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0304.82 Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)
0304.83 Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae)
0304.86.00.00.00 Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304.87.00.00.00 Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinoslar (Euthynnus (Katsuvronus) pelamis), karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç
0304.88 Köpek balıkları, Keler balıkları [Rays and skates (Rajidae)]
0304.89 Diğerleri
0304.93 Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp, Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobraba spp.),   Yılan balığı (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus), Yılanbaş balıkları (Channa spp.)
0304.94 Alaska mezgit balıkları (Theragra ehaleogramma)
0304.95 Bregmacerotidae, Euchchthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları (Theragra ehaleogramma) hariç
0304.96 Köpek bankları
0304.97.00.00.00 Keler balığı [Rays and skates (Rajidac)]
0304.99 Diğerleri

MOR004

 

 

0305.43.00.00.00 Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)

01.01-31.12

 

 

1 Ton

 

 

EOTY

 

 

0305.44 Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp. Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo Spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaş balıkları (Charnna spp.)
0305.49 Diğerleri

MOR005

 

 

 

 

 

0305.64.00.00.00 Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp. Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon ideilus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti. Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaş balıkları (Channa spp.)

01.01-31.12

 

 

 

 

 

1,5 Ton

 

 

 

 

 

EOTY

 

 

 

 

 

0305.69 Diğerleri
0305.71.00.00.00 Köpek balığı yüzgeçleri
0305.72.00.00.00 Balık başları, kuyrukları, mideleri [Yalnızca tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmamış, tütsülenmemiş]
0305.79.00.00.00 Diğerleri [Yalnızca tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmamış, tütsülenmemiş]
MOR006 0601.20 Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri 01.01-31.12 1,5 Ton EOTY
MOR007 0602.90 Diğerleri 01.01-31.12 1,5 Ton EOTY

MOR008

 

 

0603.15.00.00.00 Zambaklar (Lilium spp.)

01.01-31.12

 

 

2,5 Ton

 

 

EOTY

 

 

0603.19 Diğerleri
MOR009 0603.90.00.00.00 Diğerleri 01.01-31.12 2,5 Ton EOTY

MOR010

 

 

 

 

0604.20.20.00.00 Noel ağaçları

01.01-31.12

 

 

 

 

2,5 Ton

 

 

 

 

EOTY

 

 

 

 

0604.20.40.00.00 İğne yapraklı ağaçların dalları
0604.20.90.00.11 Şimşir dalı
0604.20.90.00.19 Diğerleri

MOR011

 

 

0604.90.91.00.00 Sadece kurutulmuş

01.01-31.12

 

 

2,5 Ton

 

 

EOTY

 

 

0604.90.99.00.00 Diğerleri
MOR012 0709.60 Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler 01.01-31.12 1 Ton EOTY
MOR013 0709.99.90.00.18 Diğerleri [Yalnızca palm meyvesi içi] 01.01-31.12 2 Ton EOTY
MOR014 0804.30.00.00.00 Ananas 01.01-31.12 10 Ton EOTY
MOR015 0804.50 Guava armudu, mango ve mangost 01.01-31.12 1,5 Ton EOTY
MOR016 0810.90.20.00.11 Demirhindi, mahun elması, “Iychees”, ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi [Yalnızca “Iychees”] 01.01-31.12 2 Ton EOTY
MOR017 0910.91.05.00.00 Köri [Yalnızca ezilmemiş ve öğütülmemiş] 01.01-31.12 1 Ton EOTY
MOR018 1604.20.10.00.00 Som balıkları 01.01-31.12 10 Ton EOTY
1604.20.50.00.19 Diğerleri [Yalnızca palamut]
1604.20.90.00.11 Ringa
1604.20.90.00.19 Diğerleri
1604.20.90.00.19 Diğerleri
MOR019 1902.11 Yumurta içerenler 01.01-31.12 5 Ton EOTY
1902.19 Diğerleri
1902.30 Diğer makarnalar
MOR020 1905.31 Tatlı bisküviler 01.01-31.12 2 Ton EOTY
MOR021 1905.32 Waffle ve gofretler 01.01-31.12 2 Ton EOTY
MOR022 1905.90 Diğerleri 01.01-31.12 2,5 Ton EOTY
MOR023 2001.90.10.00.00 Mango çetnisi 01.01-31.12 2 Ton EOTY
MOR024 2001.90.97.00.18 Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları 01.01-31.12 1 Ton EOTY
MOR025 2005.99 Diğerleri 01.01-31.12 1,5 Ton EOTY
MOR026 2007.10 Homojenize müstahzarlar 01.01-31.12 5 Ton EOTY
2007.91 Turunçgiller
2007.99 Diğerleri
MOR027 2008.99 Diğerleri [Yalnızca muz cipsi] 01.01-31.12 1,5 Ton EOTY
MOR028 2103.90.90.00.11 Acı biber sosu 01.01-31.12 5 Ton EOTY
MOR029 2201.10 Mineral sular ve gazlı sular 01.01-31.12 500 lt EOTY
MOR030 2202.10 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve aromalandırılmış) 01.01-31.12 5.000 lt EOTY
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar
2202.99 Diğerleri
MOR031 2203.00 Malttan üretilen biralar 01.01-31.12 10.000 lt EOTY
MOR032 2309.10 Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) 01.01-31.12 1,5 Ton EOTY

MOR033

 

 

 

 

2309.90.96.90.11 Diğer balık yemleri 01.01-31.12

2 Ton

 

EOTY
2309.90.96.90.12 İz mineral maddeler
2309.90.96.90.13 Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları
2309.90,96.90.19 Diğerleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}