RYKGM 2018-05 Tek Pencere Sistemi Bitki koruma ürünleri GTHB BKÜ Biyolojik Mücadele Etmenleri ithalatta Tarım uygunluk TPS 1002

RYKGM 2018-05 Tek Pencere Sistemi Bitki koruma ürünleri GTHB BKÜ Biyolojik Mücadele Etmenleri ithalatta Tarım uygunluk TPS 1002

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığı

GENELGE

(2018/05)

 

20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2018/5) Ek-6 kapsamında düzenlenen TPS-GTHB Uygunluk Yazısı’nın (BKÜ Olarak Kullanılan Biy. Müc. Etmenleri) 02.07.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve onaylanan TPS-GTHB Uygunluk Yazısı’nın (BKÜ Olarak Kullanılan Biy. Müc. Etmenleri) başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (BKÜ Olarak Kullanılan Biy. Müc. Etmenleri) başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2018/5) Ek-6 kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (BKÜ Olarak Kullanılan Biy. Müc. Etmenleri) Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 1002 kodlu (TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (BKÜ Olarak Kullanılan Biy. Müc. Etmenleri)) e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}