2018-5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

2018-5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE

2018/5

Cumhurbaşkanlığından: 09.08.2018 tarih ve 30504 sayılı R.G.

Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, bakan yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından bakanlık en üst yöneticisi sayılması, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

8 Ağustos 2018

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}