Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri ile İlgili 2022-14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri ile İlgili 2022-14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KAMU GÖREVLİLERİNİN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ 2022/14 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ
Cumhurbaşkanlığından: 10.09.2022 tarihli ve 31949 sayılı R.G.
Konu   :Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri
 
 
GENELGE
2022/14
 
 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkân tanıyan Hizmet Takip Programı (HİTAP), söz konusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir.
Anılan Başkanlıkça gerçekleştirilen emeklilik işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmasını teminen 5510 sayılı Kanunun mezkûr hükmü kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarınca;
– Gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç iki ay içerisinde tamamlanarak personele ait bilgilerin HİTAP’a eksiksiz ve güncel biçimde aktarılması,
– Emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgelerin 15/11/2022 tarihinden itibaren yalnızca HİTAP üzerinden gönderilmesi, anılan Başkanlıkça ayrıca talep edildiği durumlar hariç olmak üzere posta yolu ile gönderimine son verilmesi ve emeklilik işlemlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca HİTAP’ta yer alan bu bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirilmesi,
hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}