İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019-8 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019-8 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 08.09.2022 tarih ve 31947 sayılı R.G.

MADDE 1- 21/11/2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.PEşya TanımıGümrük Kıymeti(ABD Doları/Kg)
8427.10.10.00.00Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar7
8427.10.90.00.00Diğerleri8
8427.20.11.00.00Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları4
8427.20.19.00.00Diğerleri6
8427.20.90.00.00Diğerleri4
8427.90.00.10.00Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları4
8427.90.00.90.00Diğerleri4
8431.2084.27 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar4

*Kg: Brüt Ağırlık

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu” ibaresi “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu (Forklift üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmaz)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}