İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2015-49 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2015-49 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/49)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından: 09.03.2018 tarihli ve 30355 sayılı R.G.

MADDE 1 – 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Soruşturma konusu ürün 70.07 (7007.19.80.00.13 ve 7007.19.80.00.14 hariç) GTP altında tasnif edilen temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ile 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç) dır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üretici/İhracatçı Firma

Önlem Oranı (Gümrük Kıymeti %)

70.07

(7007.19.80.00.13 7007.19.80.00.14 7007.21.20.00.21 7007.21.20.00.31 7007.21.80.00.21

7007.21.80.00.31

7007.29.00.00.11 7007.29.00.00.12 hariç)

Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar hariç; 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç)  

Çin Halk Cumhuriyeti

Xinyi Automobile Glass (Shenzen Co. Ltd.)

59,6

Diğerleri

66,1

 

 

İsrail

Phonicia Flat Glass Industries Ltd.

32,05

Diğerleri

39,5

7007.21.20.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

Tüm Üretici/İhracatçı Firmalar

10,0

7007.21.20.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar

İsrail

7007.29.00.00.11 Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları
7007.29.00.00.12 Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}