08.03.2018 32646641 105 Seri No.Lu Gümrük Genel Tebliği Hakkında

08.03.2018 32646641 105 Seri No.Lu Gümrük Genel Tebliği Hakkında

T.C.

Gümrükler Genel Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

Sayı     :21558579-166.02

Konu   :105 Seri No.Lu Gümrük

Genel Tebliği Hakkında

 

08.03.2018 / 32646641

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :02.03.2018 günlü, 32509207 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, 25.02.2018 tarihli, 30343 m yılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:147)’den bahisle Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105) kapsamında ve deniz yolu ile getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, eşya başka gümrük idaresine sevk edilmeksizin eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılması hususunun hükme bağlandığı, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bahse konu düzenleme dolayısıyla uygulamada bazı tereddütler yaşandığının anlaşıldığı, bu çerçevede söz konusu Tebliğ kapsamı ve deniz yoluyla gelen eşyanın doğrudan üçüncü ülkelere, serbest bölgelere veya özel antrepolara konulmak üzere transitine izin verilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Söz konusu özel antrepoların, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine bağlı olması gerekmektedir.

İlaveten,

• Anılan Tebliğ kapsamı ve deniz yoluyla gelen eşyanın yine deniz yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesindeki başka bir limanın bağlı bulunduğu gümrük idaresine transit olarak sevk edilmesi,

• Bahsi geçen eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 335 inci maddesi çerçevesinde, global elleçleme izni  verilmiş olan antrepoların bağlı bulunduğu ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’nde yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine, söz konusu antrepolarda elleçleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere transit olarak sevk edilmesi,

• Mezkûr eşyanın Ro-Ro taşımacılığı yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi halinde, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine transit olarak sevk edilmesi

Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}