İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 3686

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 3686

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 3686

20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanım hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede “30. Fasıl” altında sınıflandırılan “3002.20” gümrük tarife pozisyonu altındaki gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.DipnotGÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
1234GTS ÜLKELERİ8
567
3002.20.10.00.00 00000000
3002.20.90.10.00 00000000
3002.20.90.20.11 00000000
3002.20.90.20.12 00000000
3002.20.90.20.13 00000000
3002.20.90.20.14 00000000
3002.20.90.20.15 00000000
3002.20.90.20.16 00000000
3002.20.90.20.19 00000000

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
31/12/202031351 (3. Mükerrer)
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}