İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 3687

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 3687

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 3687

20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.DipnotGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA,FADAGÜRB-HERG. KOREMLZSNGKOSVNZD-8
1205.10.90.00.008100010103,710101010
1205.90.00.00.008100010103,71010101023,4
1207.60.00.00.00823,40023,423,41,5023,423,4

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun (1) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.DipnotGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA,ADAGÜRB-HERG.KOREMLZSNGKOSVNZD-8
1512.11.10.00.00(a),122,522,522,50022,5022,522,522,5
1512.11.91.00.0013636363636360363636
1512.11.99.00.0013636363636360363636
1512.19.10.00.00(a),122,522,522,5422,522,522,522,522,522,5
1512.19.90.00.11167,567,567,567,567,567,567,567,567,567,5
1512.19.90.00.19167,567,567,567,567,567,567,567,567,567,5
1514.11.90.00.00131,231,2031,231,231,231,231,231,231,2
1514.19.10.00.00(a),119,519,503,54,37,319,519,519,519,5
1514.19.90.00.00131,231,2031,231,231,231,231,231,231,2
1514.91.90.00.00131,231,2031,231,231,231,231,231,231,2
1514.99.10.00.00(a),119,519,503,54,37,319,519,519,519,5
1514.99.90.00.00131,231,2031,231,231,231,231,231,231,2

(1) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}