İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 1283

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 1283

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

Karar Sayısı: 1283

 

05.07.2019 tarihli ve 30822 sayılı 1. Mükerrer R.G.

 

Ekli “İthalat Rejimi Kararma Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190705M1-4.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}