Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu ile İlgili 2019-13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu ile İlgili 2019-13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE

(2019/13)

 

Konu:  Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu

Cumhurbaşkanlığından: 06.07.2019 tarihli ve 30823 sayılı R.G.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerimizin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecektir.

KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla ülkemizden KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturulması uygun görülmüştür.

İki ülke arasında akdedilen ekonomik programların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla bu genelgeye göre Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam oluruyla teknik heyet ve ihtiyaca binaen uzmanların katılımı ile oluşacak geçici çalışma grupları kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esaslan da aynı usulle belirlenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alışverişi yapılarak gerekli mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.

1997/60, 1998/17, 2001/7 ve 2007/31 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

5 Temmuz 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}