Hizmetli Unvanlı Şehit ve Gazi Yakınları ile İlgili 2018-4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Hizmetli Unvanlı Şehit ve Gazi Yakınları ile İlgili 2018-4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

HİZMETLİ UNVANLI ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İLE İLGİLİ 2018-4 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ

Başbakanlıktan: 20.03.2018 tarih ve 30366 sayılı R.G.

 

GENELGE

2018/4

Konu   :Hizmetli Unvanlı Şehit ve Gazi Yakınları

 

Malumları olduğu üzere terörle mücadelede canını ve kanını feda ederek bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında kamu idarelerinde istihdam, edilmekte olup, özellikle Hükümetlerimiz döneminde bir Devlet politikası olarak 3713 sayılı Kanundan doğan hak sahipliğinin kapsamının genişletilmesiyle birlikte daha fazla sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamuda istihdam hakkına kavuşmuştur. Bu haktan yararlanarak kamu kurumlarımızda istihdam edilmeye başlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en uygun çalışma koşullarının sağlanması Hükümet olarak her zaman gözettiğimiz önceliğimiz ve vefa borcumuzdur.

Bu çerçevede kamu idarelerince, öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

Binalı YILDIRIM

Başbakan

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}